Kürt sorunu
ve
Müslümanlar


Mehmet Pamak
Selam Yayınları
mehm.jpg (10451 bytes)

cubuk_elmas.gif (2629 bytes)

Bugün bazı korku, kirlilik ve hesapları aşarak, ayırım yapmaksızın tüm mazlum halkların yanına koşabilenler ve bu erdemli, asil tavırlarıyla müslümanların ve insanlığın yüzakı olabilenler, hem Allah'ın huzuruna yüzakıyla çıkabilecekler, hem de tarih ve insanlık önünde, çok önemli bir fonksiyonu ifa ederek, ümmet bilincinin yeniden canlanmasına yaptıkları bu katkıdan dolayı hayırla yad edileceklerdir. Bu bakımdan; Müslümanım diyen herkesi, tüm ırkçı kirliliklerden arınarak, bazı korku ve endişeleri aşarak, Allah rızası için, İslam kardeşlik hukuku çerçevesinde Mazlum kürt halkının yanına koşmaya, gecikmemizin yolaçtığı yaraları bir an önce sarmaya, adalette şahitliğe, zalimlere tavır koymaya çağırıyorum. Hem Allah'ın huzurunda hem de mazlum halk nezdinde kendimizi affettirebilecek Mazlumder yardım kampanyalarına destek vermeye, bu anlamdaki adil ve erdemli gayretlerin sürekliliğini sağlamaya davet ediyorum.

Türkiye müslümanları olarak, pekçok konuda olduğu gibi, bu konuda da üzerimize serpilmiş ölü toprağını atma zamanının geçmekte olduğunun idrakiyle bu güzel gelişmelere süreklilik kazandırmalıyız. Ümmet bilincini yeniden yeşertmeliyiz. Irk ayrımı gözetmeden müslüman kardeşlerimizle kucaklaşmalıyız. Onlara yapılan zulümlere kendimize yapılıyormuş gibi tavır koymalıyız. Bir vücudun uzuvları, aynı duvarın tuğlaları gibi olduğumuzu ispat etmeliyiz. Mazlum kim olursa olsun, ırkı, dini, mezhebi ne olursa olsun, mazlumdan yana, zalim kim olursa olsun zalime karşı olmak ana ilkemize sadakat göstermeliyiz. Ve tüm bunları Rabbimizin rızası için, ibadet bilinciyle yerine getirmeliyiz

cubuk_elmas.gif (2629 bytes)

Bu çalışma Mahmut Celal Özmen'in sayfasından alınmıştır.
mico_tasarım