İnanmak ve Yaşamak

Ercümend Özkan
Anlam Yayınları
ercumend.bmp (31030 bytes)

cubuk_elmas.gif (2629 bytes)

"Bu kitap, İslam'ın doğru anlaşılması ve yaşatılması amacıyla yıllardır gayret gösteren Ercümend Özkan'ın yapmış olduğu araştırmalardan oluşan bir derlemedir. İnsan ve eşya üzerine düşünmenin /akletmenin, çevremizi, hayatın amacını, Rabbi'mizi, O'nun elçilerini ve gönderdiği mesajı tanımak için
zorunlu bir yol olduğunu vurgulayan Özkan, bu kitabında; Kur'an'ın nasıl anlaşılması lazım geldiğini, Allah'ın dininin nasıl saptırılmaya çalışıldığını, İslami sorumluluğun müslümanlara ne gibi görevler yüklediğini göstermeye çalışmaktadır."

cubuk_elmas.gif (2629 bytes)

Bu çalışma Mahmut Celal Özmen'in sayfasından alınmıştır.
mico_tasarım