Kuran açısından korku ve büyü

Ahmet Baydar
Beyan Yayınları


Bilme isteği ve tapınma arzusu, insanın mayasına korkuyla birlikte vardır.
Düşünemeyen toplumlar, korktukları nesnlerin gücünü, bizzat onların
kendilerinde görmüşler ve onlara tanrılık değeri vermişlerdir. Onları
etkilemek için büyü, tılsım, efsun ve benzeri çizemli meslekler icad ederek
öznel tapınma yoları keşfetmişlerdir. İçine büyü karışan bütün tapınmalar ya
kutsal kılınan şeyler kötülüklerinden korunmak ya da onları etkileyerek
iyiliklerini elde etmek içindir. Bu nedenle, 'korku', 'kehanet' ve 'tapınma'
daima üçü bir arada bulunagelmiştir.Bu çalışma Mahmut Celal Özmen'in sayfasından alınmıştır.
mico_tasarım