İslamda Adalet Kavramı

Macid Hadduri
Yöneliş Yayınları


Tarihin pek az çağında insanlar bugün olduğu kadar adalet denilen o, yanıltıcı olmasada ele avuca sığmaz, çerçeve beğenmez mefhumla bu kadar alakadar olmuşlardır. Elinizdeki eserin ana gayesi, gerek klasik gerek çağdaş, öndegelen Müslüman alimlerin kaleme aldığı eserleri sistematik bir incelemeye tabi tutmaktır. Bu suretli bir "İslami adalet kavramı"na vasıl olmak ümid edilirken, araştırma İslam tarihinin getirdiği siyasi dinamikleri ve müesseseleri sürekli olarak dikkate almaktadır.

Macid Hadduri İslam'da adalet nosyonunun gelişimini, bu dinin ortaya çıkışından günümüze gelişimini, bu dinin ortaya çıkışından günümüze kadar geniş bir çerçeve kapsamında ele almaktadır ki, bu referans çerçevesi İslami toplum düzenidir. Bu arada yapılan, tarihi bir gelişim için kronolojik başlıklar açmak yerine, hem deneysel hem de kavramsal bir ilgi ile, İslam'da adalet kavramının gelişimine siyasi, teolojik, felsefi, ahlaki, hukuki ve sosyolojik kategoriler dahilinde eğilmek olmaktadır. Kitabın çoğu sayfaları İslam'da adalet kavramının bu ana kategoriler altında derinlemesine incelenmesine ayrılmıştır. Klasik gelişim çizgisinin anlaşılması üzerinde yatan bu vurgulama, eserde "İslami adalet kavramının gelişiminde süreklilik ve değişim süreçleri" açısından kısa fakat özlü bir biçimde ele alınan "çağdaş adalet anlayışı"nı kavrayışımızı da derinleştirmektedirBu çalışma Mahmut Celal Özmen'in sayfasından alınmıştır.
mico_tasarım