kitap tanıtım
MEHMET ZİHNİ EFENDİ
DOÇ. DR. A. TURAN ARSLAN
Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri
Son Devir Osmanlı Alimlerinden Mehmet Zihni Efendi, eserleriyle kendini döneminde kabul ettirmiş bir bilge. Araştırmacılar dışında yeni kuşaklar O'nu yeterince tanımıyorlar. İlim, İrfan ve kültür dünyamızın kilometre taşlarından biri, Zihni Efendi.
A. Turan ARSLAN'ın yayınlanan kitabı "Zihni Efendi" hakkında yazılmış kapsamlı bir araştırma. Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde "Hayatı ve Şahsiyeti" örnek kişiliği çok yönlü anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise Zihni Efendi'nin Arap Dili Edebiyatı ile ilgili 14, Türk Dili ile ilgili 1, Fıkıh ve Fıkıh usulu ile ilgili 10, Akaid ve Kelam'la ilgili 1, Kuran ilimleri ile ilgili 1, Hadis'le ilgili 4, Dinler Tarihi'ne dair 1, Biyografi ile ilgi 2, Tasavvuf'la ilgili 2, kitabı hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI

EZ-ZÜHRU VE'L'UDDE Fİ ŞERHİ'L BÜRDE
(KASİDE-İ BÜRDE ŞERHİ)

İmam Busuri tarafından Hz. Peygamber (S) için yazılan Arapça ve Türkçe çok sayıda şerhi yapılan KASİDE-İ BÜRDE adlı eserin Ali B. ALLAN ES-SIDDİKİ EL-MEKKİ tarafından yapılan Arapça şerhi A. Turan ARSLAN tarafından tahkik edilerek yayınlanmış. Konuya ilgi duyanlar için kaynak durumunda.
Kültür ve Bilime ışık tutacak olan bu kitap Marmara Üniversitei İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI arasına çıktı.

OSMANLI'DA VE İRAN'DA MEZHEP VE DEVLET
Taha AKYOL
Milliyet Yayınları, İstanbul 1999
Tarihi okumak, anlamak ve yorumlamak herhalde en müşkülatlı işlerden olmalıdır. Hele de tarihin ve tarihi süreçlerin kutuplaşmalar için malzeme yapıldığı bizim gibi toplumlarda bu iş çok zor. İşte böyle bir zorluğu göze alarak Taha Akyol, hiç bir önyargıya kapılmadan Osmanlı ve İran'da mezhep ve devlet arasındaki manasebetleri inceliyor, dikkate değer yorumlar yapıyor.
"Anadolu'da Osmanlı Devleti, İran'da Safevi Devleti Türkmen geleneklerinin ağır bastığı Halk İslâmı'na dayalı olarak kuruldu: Medrese ve Şeriat'a değil, siyasi dervişlere, evliyalara, keramet sahibi babalara dayalı, coşkulu bir İslâm... Neden?
Fakat her iki ülkede de devlet kurumlaştıkça halk İslâm'ına geçildi. Osmanlı'da Sünnî şeriat ve Sünni devlet hukuku, İran'da Şii şeriat ve Şii ulema hukuk egemen oldu... Neden? Heterodoks Türkmenler iki tarafta da kurdukları devletten dışlandılar. Ve Sünni Osmanlı şeriatından laik cumhuriyet, Şii İran şeriatından teokratik cumhuriyet çıktı... Neden?
Taha Akyol, bu soruların cevabının sosyolojik açıdan araştırıyor.