PEYGAMBERCE YAŞAMAK

Veli Sırım
Peygamberce yaşamak
Nesil Yayınları - İSTANBUL, 2002

    
1- SÜNNET kavramı
a) Sözlük anlamı
b) Dini terim olarak anlamı

2- Sünnetin dini konumu
a) Kur'an'a göre Sünnet
b) Hadislere göre Sünnet
c) Sahabeye göre Sünnet

3- Sünnetin kısımları
a) Hüküm olarak Sünnet ve kısımları
b) Kaynak olma açısından Sünnet ve kısımları

4- Sünnetin önemi
a) Sünnete bağlılık İslama bağlılıktır
b) Allah'a ulaştıran en önemli ve güvenli yol Sünnettir
c) Sünnete uymak, ahirette Reshulüllah'ın şefeatini kazandırır
d) Yaşadığımız asırda Sünnete bağlılık daha önemlidir
e) Sünnet, en güzel edeptir
f) Sünnet, Kur'an'ın sözlü ve uygulamalı tefsiridir

5- Resûlüllah (a.s.m.) ve Sünnet
a) Rabbimizi bize tarif eden bir kaynak olarak Resûlüllah (a.s.m.)
b) En güzel örnek ve rehber olarak Resûlüllah (a.s.m.)
c) Hz. Peygamber'in ümmetine olan düşkünlüğü
d) Hz. Peygamber'in (a.s.m.) torunlarına ve akrabalarına olan düşkünlüğü
e) Hz. Peygamber (a.s.m.) niçin bazı zamanlar müşriklere ve münafıklara mağlup oldu?

6- Sünnetten yüz çevirenler
a) Kur'an-Sünnet ayırımına gidenler
b) Tarikat erbabı içinde Sünnete lakayd davrananlar
c) Genel manada İslamdan yüz çevirenler

7- Bid'atler
a) Kelime olarak bid'at
b) Bid'atlerin dini hükmü
c) Bid'atleri ortaya çıkaran sebepler
d) Zamanımızda bid'atler ve müslümanların durumu
e) Bid'atlerle nasıl mücadele edilmeli?


O, sevgiye en fazla, her şeyden daha fazla lâyık olan Allah'ın sevgilisi.
O, Habibullah... O, Sevgililer Sevgilisi...
Biz Onu hakkıyla sevmesek de, O bizi çok seviyor.
Dünyada da, ebedî hayatta da hemen yanı başımızda. Bizim en küçük bir sıkıntımızdan dahi rahatsız oluyor, inciniyor, üzülüyor.
O, karanlıklar içinde yolunu kaybetmiş, çaresiz, ümitsiz ve korkulu bir vaziyette bekleşen insanlara, yağmur gibi rahmet olup iniyor. Kuruyan gönüllere, çoraklaşan kalplere âb-ı hayat oluyor, hayat veriyor. Kalplerde ebedî Cennet sümbülleri bitiriyor.
O Sevgililer Sevgilisini hakkıyla sevmenin, sevdiğimizi göstermenin bir yolu var: Onun yolunda yürümek. Onu taklit etmek.
Onun gibi yürümek, Onun gibi gülmek, Onun gibi konuşmak, Onun gibi bir kul olmak.
Onun gibi yaşamak.
Peygamberce Yaşamak.

mico_tasarım