.

.

.


Hz. Muhammed'in Hayatı
 
(Muhammed Hüseyin HEYKEL)

Hazırlayan: Mehmet Fatih ÖZKAN
mfozkan@patikalar.net

 

2000 yılının sonlarında Yöneliş Yayınları tarafından basılan Muhammed Hüseyin HEYKEL’in “Hz Muhammed’in Hayatı” adlı kitabından bahsetmek istiyorum.

1880’lü yılların sonunda Mısır’da dünyaya gelen M. Hüseyin HEYKEL bu kitabı kapsamlı bir çalışmanın sonunda 1935’te kaleme almış. İki ciltten oluşan kitabın başında uzunca bir giriş bölümü mevcut. Bu bölümde yazar kitabı yazarken takip ettiği metodunun yanında yazıldığı dönemde aldığı eleştirilere ve onlara verdiği cevaplara değiniyor.

Öğrenim ve öğretim hayatının büyük bir bölümünü Avrupa’da geçiren yazar zaman zaman kitabın anlatımını kesip bahsettiği konu üzerinde müsteşriklerin iddialarına yer vererek onlara cevaplar arıyor.

Kitabın çok üzerinde durduğu bir konu ise yazılış yöntemi. Kitap Hz. Muhammed’in hayatını bilimsel bir yöntemle ele almaya çalıştığından bahsediyor yazar.

“Bu kitapta salt bilimsel gerçeği bulmak amacıyla bilimsel araştırmayı esas alan bir yöntemi uyguladım. Müslüman olsun Müslüman olmasın herkesin okuyabileceği bir eser olmasını istedim. Bütün okuyucuların bu bilimsel gerçeği kabul edeceklerini umuyorum.”

“Ben, bu araştırmayı çağdaş bilimsel bir yöntemle yürütüyorum ve elde ettiğim verileri modern bir ifade tarzuyla yazıya geçiriyorum. Böyle yapıyorum çünkü, çağdaş insanın nazarında, tarihin ve diğer bilim ve sanat dallarının yazımında esas alınması gereken en elverişli yöntem, en uygun araç budur.”

Hz. Peygamberin hayatını yukarıda bahsettiği bir yöntemle ele almaya çalışan yazar genelde mucizesi olmayan bir peygamber portresi çiziyor. Aldığı her kararı düşünüp taşınan ve alacağı kararlarda çok titiz davranan bir Hz. Muhammed görüyoruz kitapta. Klasik diye tabir edebileceğimiz siyer kitaplarından tek farkı içinde hemen hemen hiç mucizelere yer verilmemiş olması.

Ancak Hz. Muhammed’in hayatından mucizeleri temizlemenin adına bilimsel yöntem denmiş olması ve Hz. Muhammed’in hayatının bilimsel bir yöntemle anlatma kaygısı galiba yazarın bu kitabı yazdığı yıllardaki bilimselliğin çok revaçta olması ile açıklanabilir. Şu an Hz. Peygamberin hayatını ve hadisleri Kur’an'ı referans alarak okumaya çalışan her insan Hz. Muhammed’in yaşamının her anını olağanüstülükler göstererek geçirmediğini görecektir. Ama bu durumun bilimsellikle açıklanmaya çalışılması ne kadar doğrudur bilemiyorum. Bilimsel teorilerin yıkılıp yerine yenilerinin konduğu, bilimsel yöntem denen yöntemin üzerinde ciddi tartışmaların yürütüldüğü bu dönemde Hz. Muhammed’in hayatının bilimsel bir yöntemle ele alma iddiası insanın kulağını tırmalamakta. Bu yöntemle ele alınan Hz. Muhammed’in hayatı ileride olası bir bilimsel yöntem değişikliği ile nasıl bir hal alacağı önemli bir sorun teşkil etmekte. O nedenle Hz. Muhammed’in hayatını ele alırken tek referans noktası Kur’an ve Sünnet olmalıdır kanısındayım.

Hangi müslüman Allah Resulünün yaşadığı dönemde onun yanı başında bir hayat geçirmeyi istemez ki? Onun yüzünü görüp onun nasihatlarini dinlemek hangimizin hayallerini süslemez ki? Kafamız karıştığında “Ya Resulullah bana yardım et!” diye kapısına koşmayı, ona “salat etmeyi” kim istemez ki? Ancak bu maalesef pek mümkün değil. (Allah’ın hidayetiyle inşaallah şimdilik) Fakat gene de tüm müslümanların en büyük isteği onu doğru anlayabilmek. Allah inşaallah bizi onu dolayısıyla İslam’ı doğru anlayanlardan eylesin. Amin.


PATİKALAR

TASARIM

e-posta
patikalar@patikalar.net