Tarihi gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Osmanlı Araştırmaları Vakfı’nın yayınladığı eser ilgi çekecek

Bilinmeyen Osmanlı

Bu yıl, 600 küsur sene Türk Devleti olarak üç kıtada hakimiyetini sürdüren Osmanlı Devleti'nin 700. kuruluş yıldönümü. Bu münasebetle, şu anda 35 küsur devletin eski mirası olan Osmanlı Devleti ile alakalı lehte ve aleyhte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.Amerikan bilim kuruluşları başta olmak üzere, dünya üniversitelerinin ilgili bölümleri ve hatta Paris'teki ünlü mağazalar, bu kutlamalara etkin olarak katılıyorlar.

Bir çeşit Osmanlı ile Cumhuriyetin buluşması yani milli buluşma olması gereken bu yıldönümünde vatanını, milletini, devletini ve milli tarihini seven herkesin , bu kutlamaların milli buluşma haline gelmesi için çalışması gerekiyor.

Millet olarak üç büyük düşmanla karşı karşıyayız: cehalet, ihtilaf ve fakirlik.

Osmanlı Araştırmaları Vakfı, Osmanlı konusunda ortaya çıkan cehalet karşısında önemli eserlere imza atmayı sürdürüyor. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, her gittiği toplantı ve uğradığı mecliste kendilerine ulaşan rica ve istek konusunda şunları söylüyor: "Acaba Osmanlı Devleti ile alakalı çokça sorulan soruların cevaplarını ihtiva eden bir el kitabı hazırlayamaz mısınız? Çünkü mevcut eserler, ya toplumun çoğu kesimlerinin anlayamayacağı kadar bilimsel ve ağır ya da sorulara cevap verilemeyecek kadar doğrulardan mahrum idi. İşte bu isteği dile getirenlerden biri de ahirete intikal eden rahmetli Adnan Kahveci idi. Maliye Bakanı olduğu ilk günlerde beni Ankara'ya çağırmış ve şu tesbitleri bir istirham mahiyetinde yapmıştı:

"Muhterem hocam! Eğitim hayatında Osmanlı Devleti ile ilgili doğru bilgileri öğrenememiş ve aleyhte öğrendiğim bilgilerin yanlışlığını ve tarihimizi toptan inkarın zararlarını ancak Amerika'daki tahsil hayatında anlamıştım. Bizim Osmanlı'yı batıran kurum diye gördüğümüz "iltizam" usulünü Amerika'nın vergi tahsilinde kullanmak istediği modern bir iktisat teorisi olarak master derslerimde görünce şaşırdım ve tekrar Osmanlı'yı incelemeye başladım. İlk işim sizin Osmanlı Kanunnameleri adlı eserin ilk cildini okumak oldu. Ancak bu tür eserleri herkesin okuması mümkün değil. Keşke

Osmanlı Devleti ile ilgili önemli soruları, bu eserinizin özeti olmak üzere 500 sayfa halinde özetleseniz ve adını da "Bilinmeyen Osmanlı" koysanız, ben de en az 500.000 adet bastırıp bütün meraklı insanlara dağıtsam"

Prof. Ahmet Akgündüz güvenilir kaynaklara dayanarak "Bilinmeyen Osmanlı" adlı eseri hazırlar.

Osmanlı Araştırmaları Vakfı'nın yayınladığı eser büyük bir boşluğu doldurabilecek çapta bir eser. Kitapta yer alan sorulardan bazıları şunlar:

Osmanlı Bizans'ın kopyası mıydı?

Kardeş katli, Osmanlı Devleti'nin İslami kimliği ile nasıl açıklanabilir?

Fatih'in şahsiyeti, kimliği ve annesi ile alakalı iddialar hakkında neler dersiniz?

Yavuz Alevi ve Kürk katliamı yaptı mı?

Padişahın astığı astık mıydı? Osmanlı Padişahlarının yasama, yürütme ve yargı konusunda yetkileri sınırsız mıdır?

Osmanlı Devleti'nde mahkemeler var mıydı ve bağımsız mıdır?

Osmanlı hukuk sistemi laik miydi? Şer'i miydi?

Osmanlı ekonomiden ne anlıyordu?

Osmanlı Devleti'ne matbaa neden geç geldi?

Osmanlı haremi hakkında anlatılanlar doğru mudur?