İslami Diriliş Hareketleri
Mustafa İSLAMOĞLU
DENGE YAYINLARI   2.BASKI  127 SAYFA

Bu kitap, Anadolu dışındaki islam topraklarında ortaya çıkan Diriliş Hareketleri'nden oluşmaktadır.
Kitapta ele alınan 12 İslami Diriliş Hareketi'nden ilki bugünkü Suudi Arabistan topraklarında (Necid) Muhammed b. Abdulvahhab önderliğinde ortaya çıkan selefi eğilimli bedevi hareketidir: Vahhabiler.
Onun ardından Mekke'de doğup bugünkü Libya topraklarında kök salan ve 100 yıllık süreyle Afrika kıtasında silinmez bir iz bırakan Senusiler Hareketi gelmektedir. Sufi tandanslı olan bu hareket İtalyan sömürgeciliğine karşı şanlı bir direniş sergilemiştir.
Sokoto Cihadı, Sudan'da Ortaya çıkan Mehdi Hareketi, meziyet ve zaaflarıyla birlikte ele alınmaktadır. Abdullah Hasan'ın Somali Cihadı hem Vahhabi/selefi, hem sufi etkiler taşır.
İmam Şamil'in de önderleri arasında yer aldığı Dağıstan Müridizm Hareketi ve Hindistan'da üç yıllık bağımsız bir devlet kurmayı başaran sufi içerikli Muhammediyye Hareketi ele alınmaktadır.
İhvan-ı Müslimin teşkilatı ve ondan kopan Salih Seriyye'nin Kurtuluş Hareketi (Askeri Akademi Cemaati), Tekfir ve Hicret Cemaati, Cihad Cemaati gibi tüm Mısır kökenli hareketler İhvan Hareketi içerisinde ele alınmaktadır.
Mevdudi'nin kurduğu Cemaat-i İslami ele alınmaktadır. 
İslam Ümmeti'nin birikimi olan bu hareketlerden çıkarılacak hayli ders olduğuna inanıyoruz.