Kitap ve Kültür


KİTAP TANITIMI
Meseleler ve Çözümleri

Risale Yayınları geçtiğimiz günlerde okuyucunun bir müddetten beridir aradığı Mevdudi'nin Meseleler ve Çözümleri isimli eserinin yeni baskısını yaptı. Yayıncının daha önce yayınlamış olduğu Ortadoğu Serüveni isimli eserdeki baskı kalitesini ve özenini bu eserde de görüyoruz.

Mevdudi'nin kendisine yöneltilen sorulara dergisinde verdiği cevaplardan derlenen ve Türkçe'ye "Meseleler ve Çözümleri" adıyla çevrilen Resail ve Mesail isimli bu eseri, onun fikri yönünü ve şahsiyetini en belirgin şekilde yansıtan eserlerindendir. Kitabın önsözünde: "Bu eserin önemi, kitaptaki soruların Müslüman gençliğin zihnini meşgul eden güncel sorunlardan oluşmasının yanı sıra, Mevdudi'nin diğer eserlerinde kapalı kalan veya fikirleri etrafında polemiğe yol açan bazı fikirlerinin açıklamalarının bulunmasından da kaynaklanmaktadır. Mevdudi'nin ihtilaflı meselelerde takındığı tavır, İslam'ın ihtilaf edebini yansıtan uslüp ve sözleri ise dikkat etmemiz gereken bir diğer yönüdür" denmektedir. Bilindiği gibi Mevdudi asrımızda yaşanan İslami uyanışın mimarlarındandır. Eserlerinde İslam'ın ruhunu külli bir şekilde kavrayıp sunuşu, tavizsiz tutumu ve Müslümanları acilen durum tespitine yönelten ikazları, Kur'an ahkamına olan bağlılığı, Allah korkusu ve Peygamber sevgisinden kaynaklanan hadisi şerifler ve sünnet üzerindeki hassasiyeti, birçok temel kavramın üzerinde asırların geçmesiyle oluşan sis perdesini kaldırması dünyanın pek çok yerindeki diğer Müslümanlar gibi bizleri de eserlerinden istifadeye yöneltecek, kendisini hayır ve şükranla yad etmemizi gerektirecek sebeplerdendir.

Risale yayınevi, okuyucunun eserden istifade ederken dikkat etmesi gereken hususlara da işaret etmektedir: "Unutulmamalıdır ki, Mevdudi'nin bu eseri bir fetva kitabı değildir. Ne eserin kendisi ne de merhum müellifi böyle bir iddia taşımaktadır. Evet amel edilmesi, pratiğe dökülmesi gereken fikirlerdir. Ama bu fikirler bu amelin ancak bu şekilde olması gerektiğine hükmetmek veya fetva vermek için değil, Müslümanın bütün hayatı amel-i salih içinde olması, Müslümanın düşünce ufkunu genişletmek, İslam'ın nefesini onun sükut içindeki ruhuna üfleyerek onu diriltmek içindir. İhtilafların İslami yönelişe zarar vermesini engellemek içindir. Bütün bunlardan ötürü, iki kapağı arasında söylenilenlerin tümünün doğru olduğu tek kitabın, Kur'an'ımız, her söz ve eylemini kabul etmemiz gereken tek beşerin de ancak Allah'ın Resulü olduğunu göz önünde tutmamız gerektiğine inanıyoruz."

Risale yayınevi Mevdudi'nin bu değerli eserini birinci hamur kağıda basılı dört cilt halinde okuyucuya sunuyor. Eserin aslında delil olarak kullanılan fakat gösterilmeyen ayetlerin sure adı ve ayet numaraları verilmiş. Risale yayınevi tarafından daha önce neşredilen bu eserin tercümesinde eserin orijinalindeki gibi aynı konu ile ilgili soru ve cevaplar her ciltte ayrı ayrı gruplandırılmıştı. Bu ise eserden istifadeyi güçleştiren bir husustu. Bu baskısında ise eserdeki soru ve cevapların tasnifinde tarihler belirtilmekle birlikte yazıldıkları tarihleri değil konu bütünlüğü dikkate alınmış ve aynı konu etrafındaki soru ve cevapları bir araya getirerek okuyucunun eserden daha kolay bir şekilde yararlanması hedeflenmiş. Kapak dizaynından, iç baskısına kadar şekil özellikleri üzerinde itina ile durularak titiz bir çalışma ile bu eseri okuyucuyla buluşturan Risale Yayınlarının bu eserinin okuyucu nezdinde hak edeceği itibarı bulacağını zannediyoruz.

İsteme adresi:

Risale Bas. Yay. Ltd. Şti.
Fevzipaşa Cad. Ocaklı Sk. 15 Fatih-İstanbul
Tel: (0212) 531 56 29 Fax. (0212) 532 77 86