Bir Kuran Şairi
Mehmed Akif ve Kur’an Meali
     Allah’ın zamanlarına zaman kattığı insanlar vardır. Ömürleri bereketli bu insanlar neler neler sığdırmışlardır sınırlı zamanlarına. Öyle ki zamanı sınırlı bir çok insana konu olmuşlardır. Ömürleri o kadar bereketlenmiştir ki ömrünü bereketlendirmek için çalışıp çabalayan insanlara mesai olmuşlardır. Hayatları ciltlerce kitapta, sayısı meçhul konferansta, panelde, sempozyumda anlatılmaya çalışılmıştır.

     Mehmet Akif bu insanlardan biridir. 63 yıllık bir ömrün bereketi, kendisinden sonraki bir çok insana mesai ve konu olmasından belli değil midir? Dahası bu bereket O’nu inceleyenleri ve konu edinenleri de bereketlendiren bir tılsıma sahiptir. Çünkü bu, Allah ve Rasülü’nün izinde sarsılmaz bir iman ve vecd ile taçlanmış bir ömrün bereketidir. Kendisini izleyeni de sırlandıran ve artıran bir mübarek iksir gibi bu ömür, âdâbınca yaklaşanları da bereketlendirmiştir.

     Kendisini Kur’an araştırmaları ile tanıdığımız Dücane Cündioğlu Bey’in son çıkan kitabı bu bereketin izini süren bir Mehmet Akif çalışması. İsmi, “Bir Kur’an Şairi: Mehmed Akif ve Kur’an Meali” Birun Yayıncılık’ın Hurafe Kitaplar Dizisi’nden çıkan bu kitap, Akif’in âkıbeti hep tartışılmış Kur’an Meali’nin serüveni hakkında doyurucu bir muhteva sunuyor.

     Kitabının girişinde yazar Akif hakkında çok söz söylenmiş olmasına rağmen, O’nun Kur’an Meali hakkında esaslı bir çalışmanın yapılmamış olmamasına işaret ediyor. “Bir muamma haline dönüşmüş olan bu efsanenin ilmi bir surette aydınlatılması” için kaleme alındığı ifade edilen “Bir Kur’an Şairi” adlı eser altı ana bölümden oluşuyor. Bölümlerin başlıkları şöyle: Akif’in Kur’an Meali’nin Hikayesi, Akif’in Kur’an Tercümeleri, T.B.M.M. Müzakrât Metni, Akif’in “Kur’an Meali’ne Dair Mektupları, Akif’in “Kur’an Meali’ne Dair Hatıralar-Vesikalar, Akif’in Kur’an Mealine Dair Tartışmalar. Bu başlıklar altında verilen mâlumatı doyurucu bulmamak imkansız. Kitabı okuyup bitirdiğinizde Akif’in mealinin serencamını öğrenmekle kalmıyor, sayfaların arasında bazen açık, bazen flu gözüken şahsiyetler ve diğer hadiseler hakkında da esaslı bir kanaate ulaşıyorsunuz. Bu noktada belki kitabın tek eksiğinin Akif’in Kur’an tercümeleri hakkında Cündioğlu’nun kendisinin, daha önce başka bir dergide yayınlandığını ifade ettiği tenkidinin yer almaması olduğu söylenebilir.

     Kitap vesikalara ve kaynaklara dayalı bir çalışma olduğu için ilk bakışta sıkıcı gibi gözükebiliyor ama akıcı ve dolambaçsız üslubu okumayı kolaylaştırıyor. Kitabın güzel tasarımı ve özenli baskısı da dikkat çekiyor. “Hurafe Kitaplar Dizisi” ile farklı bir çıkış yapan Birun Yayınevi bu tür güzel çalışmalarla kitap yayıncılığına hem muhteva hem de görsellik açısından yeni bir soluk getirmeye aday gözüküyor. Temennimiz bu güzelliklerin temâdi ile taçlanmasıdır.

Bir Kur’an Şairi-Mehmed Akif ve Kur’an Meali
Dücane Cündioğlu
Birun Yayıncılık
Tel: 212-5285232]


M. Lütfi ARSLAN
lutfiarslan@altinoluk.com