* İSLAM BİLİM TARİHİ
     Yazar: M. Rıza Hakimi - Terc. H.Aslan

Hüseyin Arslan’ın M. Rıza Hakimi’den Türkçe’ye kazandırdığı İslam Bilim Tarihi, kendi alanında büyük bir boşluğu doldurdu.

Bugün cemiyet olarak Batı bilim, kültürü ve teknolojik üstünlüğünün albenisine kapılmış bir halde olduğumuz herkesçe malumdur. Günümüzü kendimizce yaşayamadığımız gibi tarihimizi de bir özperspektiften görebilme şansına sahip değiliz. Çünkü nesillerin mazi ile olan kültürel ve tarihi bağları ya koparılmış ya da günün aktüel meseleleri ile uğraşmaktan geçmişe göz atma imkanı kalmamıştır. Bunun sonucu handiyse bugüne hakim olan batı bilim ve kültürünün dün ve geçmişte de hakim olduğunu düşünecek kadar bir yabancılaşma meselesi ile muhatap halde yaşaya duran bir cemiyet halini almışız.

Biz, cemiyet ve fert olarak bir şeyler üretemeyecek, yenilikler ve değişiklikler yaratamayacak, sadece batının ürettiği bilimsel, kültürel ve teknolojik ürünleri; sosyal, siyasal ve evrensel değerleri, yine onlar olumlu ve yararlı buldukları için öyle görülmesi gerektiğine kanaat ve inan getirerek tüketen varlıklarız. Sadece tüketen bir cemiyet olmak ne kadar zûl bir hal!

Hal böyle iken mazi nasıldı diye silkelenmek kimin aklına kâr? Nesillere bu konuda bir mum yakmak, geceleri ışıldatacak bir çöl ateşi olmak işte “İnsan Yayınarı”nın aklına gelmiş ve tutmuş bir çeviri eser yayınlamış. “İslâm Bilim Tarihi”

Bilim tarihinde müslümanların emeklerinin büyük bir yer tuttuğu, batı bilim ve medeniyetinin bu kaynaktan beslendiği ve onun sayesinde bugünlere gelindiği dost düşman herkesin dile getirdiği bir gerçektir. Ancak buna rağmen, bu övünç verici geçmişin yeni nesiller tarafından bilinmesi zarureti ortada olmasına rağmen bu konuda pek az eser yayınlanmaktadır. Onca esere rağmen bu konuda hâlâ boşluk görülmektedir. Hele yeni jenerasyonun ulaşabileceği bilgi kaynakları oldukça yetersizdir. Bilim Tarihi ile ilgilenenler bu hususu pek iyi bilirler.

“Biz müslümanlar, ilim ve bilgi, düşünce ve deney, kültür ve ahlak zenginliği bakımından insanlığa ne sunmuş isek bunlar, bugünkü insanlığın elinde bulunan herşeyin asıl varlığını oluşturmaktadır. Deneysel bilimlerden alın ahlaka kadar, fıkıh ve hukuktan fesefeye, edebiyattan tekniğe, patalojiden yeni farmakolojik bilgilere ve politik,siyasi sistemlere, ferdi ve sosyal ilişkiler adâbından üniversite sistemine, kuş eğitimi, bakıcılığı ve besiciliğinden yeraltı sularını çıkarma ve sulama sistemlerine, toprak sahibi olmaktan ziraatçiliğe kadar...ve... ve...

Peki bunlara ne oldu, biz müslümanlara ne oldu?”

Batı dünyası bu bilim dallarını müslümanlardan nasıl ve ne şekilde aldı? Hangi bilimleri aldı? Ne hale getirdi?

Yer yer kendi içinde yaşadığı cemiyete ve yerel kültüre değinen yazar M. Rıza Hakimi bütün bunları cevapladığı gibi benim şimdiye değin bir arada bulamadığım bilgilere ulaşmamı sağladı. Herhalde bu esiri gören ve okuyan herkes benimle aynı kanıyı paylaşır.

Hüseyin Arslan tarafından Türkçeye kazandırılan eser 342 sayfadan ibaret olup bir önsöz ve 12 bölümden oluşmaktadır. Müellif eserin sonuna geniş bir bilim bibliyografyası koymuştur.

Birinci bölüm: “Yeni Düşünce” adını taşımaktadır.

İkinci bölüm: “Türkistan’dan İspanya’ya” adını taşımakta olup bilimin sınır tanımazlığı ve devr-i alemini konu olarak işlemektedir.

Üçüncü bölüm: “Kültürün Asaleti”

Dördüncü bölüm: İslâm Bilimlerinin Alınması” başlığı altında Batı’nın hangi yol ve yöntemlerle İslâm dünyasında yeşerip yetişen envai çeşit bilim dallarını aldığını dile getirmektedir.

Beşinci Bölüm: “İtiraflar” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde batılı bilim adamlarının İslâm bilimi ve müslümanlara ilişkin itiraflarından örnekler yer almaktadır.

Altıncı bölümde müslümanların “İcatlar”ını konu edinen yazar, yedinci bölümünde “İslam edebiyatı”na girmiş ve bunun batıya etkisini kanıtsal bir yöntemle işlemiştir. Sekizinci bölümde “İslâmi Şiir ve Sanat” konusunu ele alan yazar, şiir, müzik ve diğer sanat dallarının Batıya etkisini aynı yöntemle işlemiştir.

Dokuzuncu bölümde “Aklî Bilimler”i, dolayısı ile İslâm felsefecilerinden önde gelen isimlerin felsefi sistemleri ile batıya olan etkisini konu edinen müellif, onuncu bölümde; “Fıkıh, Hukuk ve Kanun” konusunda olan bitenlere değinmektedir.

Onbirinci bölümde; “Pratik Hikmet: Ahlak” alanında müslümanların batıya olan katkıları ve etkileri ele alınmıştır.

Onikinci bölümde; “Bilimsel Sistem” yönünden müslümanların o günden bugüne Batıya olan etki ve katkısını dile getirmiştir.

Böyle bir çalışmayı yaptıklarından dolayı İnsan Yayınlarını ve “İslâm Bilim Tarihi”nin mütercimi Hüseyin Arslan’ı tebrik etmekten kendimi alamadığımı belirlemeliyim. Bilim Tarihi meraklıları, ilgilileri ve araştırmacılarının yanı sıra geniş kesimlerin bu esere en az benim kadar ilgi duyacağını düşünüyorum.

İnsan Yayınları: 0212- 642 74 84

mico_tasarım