BAŞÖRTÜLÜ MAĞDUR ÖĞRENCİLER İÇİN HUKUK KLAVUZU

Kitabın Adı: Başörtülü "Mağdur" Öğrenciler İçin Hukuk Kılavuzu
Sayfa sayısı: 140
Ebat: 14x20
Yazar: Av. Serap Yaşar
Yayınevi: Mazlumder İstanbul Şubesi Yayınları
Dağıtım: Azim Dağıtım
Tel: 630 33 26-27

Başörtülü "Mağdur" Öğrenciler İçin Hukuk Kılavuzu isimli kitabı, 1997-1998 öğrenim yılı başından itibaren lokal olarak İstanbul'da bazı fakültelerde başlayıp daha sonra yayılarak tüm fakülte ve yüksekokullarda uygulanan, "başörtüsü yasağı" konusunda öncelikle mevcut yasal durum ile, fiili durumun mukayesesini içermekte.

Yasalarda üniversite öğrencilerinin başlarını örtmelerine engel herhangi bir hüküm bulunmadığından, yasal durumun detaylı ve doğru olarak bilinmesi önem arzetmekte. Daha sonra yasakçıların argümanları ve bunların eleştirisine yer verildi. Yasakçıların ileri sürdüğü her bir argüman tek tek ele alınıp tahlil edildi.

Mevcut fiili durumdan bahsedilmesi, yasalarda yasaklayıcı herhangi bir hüküm olmamasına rağmen, keyfiliğin hangi boyutlara ulaştığının gözler önüne serilmesi açısından önemli.

Bütün bu bilgilerden sonra yasal başvuru yolları (ihtimaller de mümkün olduğunca hesaplanarak) verilmeye çalışılmış. Yasal başvuru yolları açıklanırken aralara örnek savunma metinleri ve dilekçe örnekleri de yerleştirilerek kolay anlaşılabilirlik sağlanmaya çalışılmış.

Yasal prosedür, disiplin soruşturmasından başlayarak, iç yargıda başvuru yollarının izahı ve en son başvuru mercii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvurunun açıklanması ile bir bütünlük sunulmuş.

Ayrıca, faydalı olacağı inancıyla örnek mahkeme kararları da kitaba eklenmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru formu orijinal haliyle kitapta yer alırken, son olarak Bursa'da yaşanan olayların bir özeti ve örnek dilekçelere yer verilmiş.

Kolay anlaşılabilir bir dil ve üslup seçilerek yargı yoluna müracaat basite indirgenerek sunulmuş.

Hukuka aykırılıklar karşısında açılacak dava sayısında ve adil kararların oluşumunda bir artış gözlenirse, çalışmanın amacına ulaşmış olacağı vurgulanıyor.

Kitap bir yönüyle de Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinde aynı mağduriyeti yaşayan öğrencilerin hakları konusundaki bilgilenmelerini de önemsemekte.

Yazarın hukukçu kimliği yanında iki yıla yakın sorunun bütün yönleriyle pratiğini yaşamış olması kitabı daha bir anlamlı kılmakta.

Mazlumder İstanbul Şubesi'nin avukatlığını yürüten Serap Yaşar beş yıl Fransa'da bulundu ve bu esnada Avrupa'da yaşanan uygulamalara da yakından tanık oldu.

Mazlumder İstanbul Şubesi Yayınları arasından çıkan kitap Azim Dağıtım ve bayilerinde satışa sunuluyor. Ayrıca Mazlumder İstanbul Şubesi merkezinden kitabı temin etmek mümkün.