HACC

Ali Şeriati
Özgün Yayınları-0212- 631 43 55


Şu an Kabe’nin siyah örtüsünü, ona yapışmış insanları ve bir beyaz güvercini içeren kapağıyla önümüzde duruyor Hacc kitabı... Kapak, Hasan Aycın tarafından hazırlanmış, eser Mustafa Çoban tarafından Farsça aslından tercüme edilmiş.

Ali Şeriati’nin üç kez hacc, bir kez de umrede bulunmasının ardından yetkin bir üslupla kaleme aldığı bu şiirsel başyapıt, İslami sembol ve şiarların mahiyetine dair ciddi bir tefekkürün meyvesi... Mütercimin hem farsça’ya hem de Türkçe’ye olan hakimiyeti ve zengin kelime dağarcığı okuyucu için kitabı daha da akıcı kılıyor.

Ali Şeriati, düşündüklerini duygu boyutunu yadsımadan samimi bir dille okuyucuya aktarmaktadır:

“Hacc genel olarak insanın Allah’a dğru sefernidir. Ademoğullarının yaratılış felsefesinin sembolik bir göstergesidir. Tek kelimeyle Hacc, yaratılış tiyatrosudur; insanın yaratılışının tiyatrosu... “

“Sen ey çamur! Şimdi Haccet. Ebediyete yönel, Allah’la görüş.”

“Hacc, eblehane cebre, tasalluta; bu kahrolosı yazgıya karşı isyan etmendir. Ucu kaçmış ip yumağındaki gibi, senin de kenid ucunu bulup, çözülmendir.”

“Mevsim geldi, Haydi Haccet! İktidar saraylarından, yığın yığın hazinelerden, zillet mabetlerinden ve çobanı kurt olan koyun sürüsünden kaçıp kurtul. Kurtulmaya niyetlen ve Allah’ın evini, insanların evini Haccet...”

İnsanoğlunun Adem ve Havva’dan bu yana süren varoluş serüvenini Hacc’dan daha iyi ne özetleyebilir ki? Hacca gitmeden önce Ali Şeriati’nin Hacc’ını okuyun ve dönünce yine okuyun. Ne kadar iyi yorumladığını, aşılması imkansız bir zirve gibi bilgeliğin tahtında nasıl oturduğunu bihakkın göreceksiniz.

Ali Şeriati’yi hem bilgeliğe hem şehadete ulaştıran hayatı üç kez Hacc’la süslenmişti. Ya bizim ki? .mico_tasarım