MEHMET ZEREN’den

Aldırma Reis

Kitaplar vardır; hayatın dış yönünü, sadece görüneni anlatırlar. Kitaplarda vardır, eşyanın içine nüfuz ederek görünenin ötesine geçip; hayatın içine gizlenmiş, perdenin gerisinde saklı olana ulaşarak onu gözler önüne sermeye çalışırlar. Elbetteki perdenin gerisinde olanı görüp anlatabilmek, o derinliklere ulaşarak onları satırlara dökebilmek pek de kolay değildir...

Bir döneme ve İstanbul’a silinmez damgasını vuran Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan “Aldırma Reis” romanı da işte hayatın derinliklerine ulaşmaya çalışan bir eser...

İnsanlar vardır; yüce dağ başlarındaki küçük ve cılız bir ağaç gibidirler. Fakat bulundukları yer ve konum itibariyle yüce ve erişilmez görünürler. Fakat yaptıklarına ve yaşadıklarına bakıldığında hiç de sanıldıkları gibi olmadıkları rahatlıkla anlaşılır.

İnsanlar da vardır; derin vadilerde büyümüş ulu ve asırlık çınarlar gibidir. İşte bu insanlar yaşadıkları dönemlere ve bulundukları yerlere silinemeyecek damgalarını vururlar. Yaptıkları ve yaşadıklarıyla gönüllerde taht kurarak uzun yıllar yaşar ve unutulmazlar.

Elbetteki böyle insanları anlatmak, kelimelere ve cümlelere sığdırmak kolay bir iş değildir. Bir döneme ve İstanbul’a damgasını vuran uzun boylu, güler yüzlü “Bizim Tayyip” de kelimelere, cümlelere sığamayacaklardır...

“Bizim Tayyib”i, Aldırma Reis romanında anlatmaya çalışan Mehmet Zeren, onu anlatmanın kolay olmadığının farkında olduğunu şöyle dile getiriyor:

“İnsanlar vardır ki yaptıkları ve yaşadıklarıyla kelimelere, cümlelere ve sayfalara hatta kitaplara sığmazlar. Onları anlatmak oldukça zordur.

İşte ben bir döneme ve İstanbul’a damgasını vuran, uzun boylu, güler yüzlü adamı anlatan bu kitapla zor olanı denemeye çalıştığımı biliyorum...”

Mehmet Zeren’in onbeşinci romanı olan “Aldırma Reis” ince bir zevkin, usta bir kalemin heyecanla oluşturduğu bir eser...

Bir dönemin perde gerisinde dönenleri anlatmaya çalışan, “Aldırma Reis” zevk ve heyecanla okuyacağınız bir kitap...

Eser “Hazen Yayınları” arasında çıktı.

—————

Hazen Yay. Piyerloti Cad. Dağhan Sok. No: 20/5 Kadırga/İST.

Tel: 516 49 68