**** GÜZEL SÖZLER *****


Dehanın %1'i ilham, %99'u ise alın teridir.