**** GÜZEL SÖZLER *****


Herkes dünyanın düzene girmesini ister,
  fakat gayreti başkasından bekler.