**** GÜZEL SÖZLER *****


Süleyman Hilmi TUNAHAN
HiZMET MUVAFFAK OLSUN DA, VARSIN BiZiM YERiMiZ CAMiiNiN PABUÇLUGU OLSUN.
Bir Üniversite Talebesine Nasihatleri

Allah yolunda ol, dosdoğru ol, verdiğin sözün eri ol. Evladım, ağzın laf
ediyorsa dilinle doğru ol, sözünle doğru ol. Sana inanan kişilere karşı
sözünden cayma. Eger sözünü tutarsan "söz" olur ve seni cennete götürür,
tutmazsan "köz" olur.


Elinle doğru ol. Kolunu, muzırda değil yardım işinde kullan. Tartıyla iş
yapıyorsan terazinde, ölçüyle iş yapıyorsan metrende ve litrende doğru ol.
Doğrunun doğruluğu bütün sülalesine akseder, hepsini hayra götürür.

beyaz_papatya_kucuk.gif (1326 bytes)İnsanları sev ve kimseyi kendinden alçak görme. Tevazu sahibi ol, zira en
halis ziynet alçakgönüllülüktür. Mütevazi olan kimse, en güzel ziyneti
takınmıştır. Kimseyi kendinden aşağı görme. Hayatta haset etmeden say,
kıskanmadan sev. Bazı insanlar, başkasındakini istemez. Öyle olma. Gıpta et,
fakat haset etme. Zira Allah'ın huzuruna fesatla çıkılmaz.

gul.gif (241 bytes)Memur olduğun zaman, sana gelen vatandaşlara sakın yüksekten bakma,
yanına geleni ayakta bekletme. Yanında, daima bir sandalye bulundur ve oturtuver.
Biraz dinlendirdikten sonra halini sor, işini hallet. Sakin ha "bugün git
yarın gel" deme! İşini, o gün bitir. Eğer öyle yapmazsan on parmağım yakanda
olacaktır. Eger memursan ve başında müdürün varsa, haset etmeden say,
kıskanmadan sev.


aycicek_kucuk.gif (1142 bytes)İnsanlar muhteliftir. Bazısı daha kabiliyetli, bazısı daha yakışıklıdır.
"Ben niye onun yerinde olmayayım" deme, elindekinden olursun. "Allah bana
bir verirse, arkadaşıma, komşuma iki versin" diye düşünürsen, seninki üç
olur. Eğer arkadaşın veya komşun böyle düşünmüyorsa, onunki ikide kalır.

gul_pembe.gif (1114 bytes)Senden daha iyi hizmet edecek olan varsa, makamını ona ver. İşte
vatanperverlik budur.


whiterose.gif (2608 bytes)Çalışkan ol, üretici ol. Zira Peygamber Efendimiz "Çalışmak ibadettir"
buyuruyor. Evladım, alınteri olmadan hiçbirşeyin kıymeti bilinmez. Tarlanı
ek, mahsülünü al, komşuna ver, agaç dik. Sadaka-i cariye , iyi evlat
yetiştirmek, ilmi eser bırakmak ve ağaç dikmektir ki, ağaç dikmek en
efdalidir. Bunun için biz, heykel dikmeyeceğiz, yeşil ağaç, yeşil âbide
dikeceğiz. Bir dut ağacı 400 sene, ceviz ağacı 700 sene, kestane ağacı 900 sene,
çınar ağacı 1500 sene yaşar. Ihlamur ağacı dik, çiçegi şifalıdır.
Bursa'da Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin diktigi bin senelik çınarlar var.
Ben bekarken, her sene bir ağaç dikerdim. Şimdi evliyim ve yengen için de
her sene bir ağaç dikiyorum.


gul_yagzi.jpg (1147 bytes)Aziz öğret, temiz ol ve temizliğinle örnek ol. Münevver kişi, nurlandıran kişi
demektir. Öyleleri var ki, üç fakülte bitirir de, hasedinden,
kıskançlığından (dolayı) hiçbirşey öğretmez. Gerçek münevver, bildiğini
yapan ve öğreten kişidir.

menekse.jpg (1231 bytes)Temizlik, ibadettir ve imanın yarısıdır. Eğer sokakta birisi hata yapmışsa
(yola pislik yapmışsa) sen, onu ayağının ucu ile örtüver.

Günde en az iki kişiye iyilik et, gönlünü al. Çünkü cennetin yolu, gönül
almaktan geçer. Gönül almak, Cennetin Firdevs kapısını açmaktır. Bu beş
maddenin en kolayı, fakat en "içten geleni" de budur. Bir gönül kazanmak, 40
vakit namaza bedeldir. Bir gönül kırmak ise, 40 vakit namazın sevabını
kaybettirir. Ben sabahları kalkarken, "Ey Allah'ım, bana, bugün bir kişiye
iyilik yapmak nasip eyle" diye dua ederim.


beyaz_papatya_kucuk.gif (1326 bytes)Evden çıktığında veya eve dönerken karşından gelen ilk kişiye selam ver.
Onun vermesini beklersen olmaz, evvela sen ver. İşte o zaman, o da sana
karşılığını verecektir. Veren el, alan elden, sunan gönül, alan gönülden
azizdir.


Muhtelif Tavsiyeleri

Oğlum! ilimsiz ibâdetin tadı olmaz. Tek kanatlı kuş uçmaz. İnsanların
dünyaya dalıp, istikbâl sevdasına düştükleri şu günde, Mevlâ'nin ilmini
okuyacağız. O, insana iki cihanda izzet ve şeref veren âli bir iştir. İhlâs
ve samimiyetle Allah ve Rasûlune yönelen kimse, gölge gibi dönen dünyayı ve
her hayrı kendine tabi kılar. Âhirete çalışan, dünyayı elde eder. Dünyaya
çalışan ise Âhireti kazanamaz. Zira âhiret hakikat, dünya haleftir. Ağacı
kökünden götürürsen, gölgede beraber gider. Âhirette ne varsa, dünyada onun
misâli vardır. Eğer olmasa dünya yalan olur. Teyemmüm abdestin halefidir,
dünya da ahiretin.

Bizim vazifemiz aşı yapmaktır. Zorla ağaç meyve vermediği gibi insan da
zorla irşâd olmaz. Zorla yapılan iş semere vermez. Aşı ise iki kısımdır.
1-Nûr, 2-Zulmet. Zulmetin aşısıyla meşgul olanlar çok. Neticesi vahim olan
bu işle başlarına bela bulanlar, sayılara sığmıyor. Biz nûr aşısıyla
meşgûlüz. Ağacı, güzel meyve vermeye zorlayıp sopa ve balta ile vurulsa,
altına ateş yakarak tehdit edilse, bozuk meyvelerini iyi yap, iyi çıkar,
tenbih ve tehdidinde bulunulsa, hiç kâr etmez. Ancak aşılamak suretiyle
meyvesi değişip, menfaat hasıl olur.

gul_yagzi.jpg (1147 bytes)Şöyle düşünmeli: Ya Rabbi! Âciz kulunu Ümmeti Muhammede hizmet etmeye
muktedir kıl. Eger "Yâ Rabbi bana ilim ihsan et" denirse, şahsi menfaate
taalluk edeceğinden, rızâyi ilâhiye muvâfik olmaz. Zira her ilim sahibi bu
ümmete hizmet etmiş değildir, edemez. Bu itibarla da rizâ-yi Bâriyi bulamaz.
Ilim ve cennet istemek menfaati sahsiyedir. Gaye ise rizâ-yi Bâridir.


Bizim yolumuz, imân, Islâm ve Ahlak-i Muhammediyeyi aşılamaktan ibarettir.

gul.gif (241 bytes)Bizim para, pul, mevki, makam, siyaset, politika, kavga ve gürültüyle işimiz
yok. İstisnasız her müslümanın çocuğunu da okuturuz. Bir tek fert geri
dönmüşse haber versinler.

whiterose.gif (2608 bytes)Biz akla ve zekâya kıymet vermeyiz. Salıverdin mi evinin yolunu bulabilecek
kadar aklı olsun kâfidir.


aycicek_kucuk.gif (1142 bytes)Hak'tan korkan, halktan korkmamalı. İşini düzgün yapanın, içi de düzgün
olur.


gul_pembe.gif (1114 bytes)Vasiyetim olsun: Tefrikaya düşmeyiniz. Kavmiyet gütmeyiniz. Ehl-i Sünnetin
gayri olan yanlış yollara sapmayınız.


menekse.jpg (1231 bytes)Her yerde birlik ve beraberlik lazımdir. Muvaffak olmak için her hususta
ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allahın
nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaat ile beraberdir. Toplu çalışanlar
bunun semeresini kısa zamanda elde ederler.


Dini dünyaya âlet eden hocalar, halkı kendilerinden soğuttular. Bir şeyler
alır da vermez diye, esnaf bunlara yüz vermez ve kaçar hale geldi. Siz öyle
olmayın. Maddeyi maneviyata karıştırmayın.


gul_yagzi.jpg (1147 bytes)"Her koyunu kendi bacağından asarlar" sözü yanlıştır. Dinimizde neme lazım
demek yok. Bana lazım demek vardır.


beyaz_papatya_kucuk.gif (1326 bytes)Bu dünyanın cefâsından sefâsına sıra gelmez, gâfil olmayın, ilme çalışın,
geçen günler geri gelmez.


aycicek_kucuk.gif (1142 bytes)İlim, nûr-i ilâhidir. İnsan ise kovan. Kirli bir kovanda arının durmadığı
gibi, isyan ve zulmetle kirlenmiş vücud ve kalbde de ilim durmaz.

İnsan gibi, ilminde anâsiri erbaası ( 4 unsur ) vardır; ağızdan öğrenmek ve anlatmak, gözünden görmek, kulağından işitmek, eliyle yazmakla beraber, kalbiyle de
feyzi ilâhiyi çekecek.


Ben size "eceztü" ( icazet verdim.) dediğim zaman sizler alim olmadınız, ilmin anahtarlarını almış oldunuz. Bu aldığınız anahtarla Anadolu'ya gidecek, büyük büyük
kitapları açacaksınız ve onun içindeki hakikatleri Ümmet-i Muhammedin
evladına anlatacaksınız.


menekse.jpg (1231 bytes)Ders okuturken takıldığınız bir yer olursa, orada fazla durmayın. Nasıl ki
etrafı kazılan bir ağaç kolayca devrilirse, evveli ve âhiri anlaşılan
kitabında ortasını anlamak kolaylaşır.


gul_yagzi.jpg (1147 bytes)Şimdiye kadar müslümanları hakir görmüşler; üstü başı pejmürde, kirli, paslı
insanlar olarak millete tanıtmaya çalışmışlardır. Benim evladlarım tertemiz
giyinip gezecekler, yolda, sokakta yürürken gayet vakûr bir şekilde
ilerleyecekler. Müslümanlığın şahsiyetini, bu millete tanıtacaklar, onu
hakki ile temsil edeceklerdir.


gul_pembe.gif (1114 bytes)Macaristan vaktiyle müslümandı. Fakat bir gün geldi orada yalnız zâhiri
ulemâ kaldı. Zâhiri ulemâ maneviyattan mahrûm olduğu için dengeyi tartamadı.
Ve işte gördüğünüz gibi hristiyan olup gittiler. Bu din maneviyatsız
muhâfaza edilemez.


whiterose.gif (2608 bytes)Sırf bâtınla meşgul olanlar mülhiddir. Sırf zâhirle meşgul olanlar gâfildir.
Kemâlat her ikisinin birleşmesindedir.


İnsanlarla iyi geçininiz. Kimseyi darıltmayınız. Günün birinde araba
kaldırmaya olsun, yarar.

Din asıl, dünya ve siyaset fer'idir. Dünya ve siyaset dinin inkişâfına alet
olabilir. Fakat din, dünya menfaat ve siyasetine âlet olamaz. Âlet edenlere
lanet vardır.


beyaz_papatya_kucuk.gif (1326 bytes)Yemek yerken, su içerken "ibadet için kuvvet olsun yâ rabbi" diye, Mevlâ'nın
huzûrunda olduğunu düşünmek lazım.

Emir vermeye alışmayın. Ben vâlidenizden su dahi istemem. Emir vermekle
sözün rûhu ölür. İhbar, emirden daha müessirdir (tesirlidir). Misâl: "Benim oğlum sigara içmez değil mi?" gibi.


gul_yagzi.jpg (1147 bytes)"Yâ Rabbi! Dünyayı kalbime koyma, elimden de alma!"