*** GÜZEL SÖZLER ***


Büyüklük, kuvvetli olmak değil
  Kuvveti yerinde kullanmaktır.