**** GZEL SÍZLER *****


Hišbir zafere šišekli yollardan gidilmez.