**** GÜZEL SÖZLER *****


Hakikate yalnız bir yoldan gidilir.
  fakat ondan uzaklaştıran yol, binlercedir.