**** GÜZEL SÖZLER *****


Bize yutturulmak istenen
  resmi güçlerce okullarda yutturulmak istenen batı gerçekleri
  hayasız batı soygununu örtbas etmek için tertiplenmiş
  kapitalist burjuva gerçekleridir.