**** GÜZEL SÖZLER *****


Düşmanlarım bana ne yapabilir.?
  Hapsedilmem halvet, sürülmem seyahat, öldürülmem ise
  şehadettir.