**** GÜZEL SÖZLER *****


Hz. Adem'le başlayan islam tarihi, yani insanlık tarihi,
  onun oğulları Habil ve Kabil zamanında iki kutba ayrılmış ve bu iki kutup günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar da sürecektir. Bu iki kutup, HAK ile BATIL guruplarıdır. Habil kutbunda olanlar, daima Hakkı yani Allah davasını, Kabil kutbunda olanlar da daima tağutu veya Allah düşmanlığını savunmuşlardır. Allah davasını savunanlar daima tebliğ, tağut davasını güdenler de daima bu tebliğ edenlere işkence yapmışlardır.