**** GÜZEL SÖZLER *****


İmam Şafii
Derdi dünya olanın değeri, bağırsaklarındaki kadardır.
gul_yagzi.jpg (1147 bytes)Hafızamın bozukluğunu (hocam) Vekî'e şikayet ettim.
Bana günahları terketmemi tavsiye etti.
Ve bana şunu bildirdi ki; ilim bir nurdur
Ve Allah'ın bu nuru âsilere verilmez.

İlmi taleb etmek, nafile ibadetten faziletlidir.

Dünya ve ahireti isteyen, ilmi rehber edinsin.


beyaz_papatya_kucuk.gif (1326 bytes)
Alimlerin ziyneti ilimlerinin amelleriyle uygunluğudur.

gul.gif (241 bytes)Güzel tavırlara sahip olan vicdan sahibi kimse, kötü
ahlâk sahibi deni kimselerle imtizac edemezler.

aycicek_kucuk.gif (1142 bytes)Akıllı kimse, hayır ile şerri birbirinden ayırandır.

gul_pembe.gif (1114 bytes)Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır.

whiterose.gif (2608 bytes)İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya
çıkarması münafıklık alametidir.

menekse.jpg (1231 bytes) Kibir ve gurur ile tahsil olunan ilimde felâh yoktur.

beyaz_papatya_kucuk.gif (1326 bytes) Riyasete geçmeden evvel, ilim tahsil eyle.

İlim, menfaat verendir.

gul.gif (241 bytes) İlim, öyle bir meziyettir ki, sahibi ondan ayrılmaz, kop-
maz ve 'kendisinden de ilim ayrılmaz, çözülmez.


aycicek_kucuk.gif (1142 bytes) Şehveti nefsine galip olanlar, ibadetle meşgul olsunlar.

gul_yagzi.jpg (1147 bytes) Kalbi münevver olmak isteyenler az yemeli ve sefihlerin,
(düşük ahlaklı kimselerin) yanlarında bulunmamalıdırlar.

gul_pembe.gif (1114 bytes) Mürüvvet (iyilik, insanlık) imanın başıdır. Eğer soğuk
suyun mürüvveti mahfettiğini bilseydim, suyu dahi asla iç-
mezdim.


Her işte hayır bulmayı arzu edenler, insanlara hüsnü-
zanda bulunsunlar.


Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür.

whiterose.gif (2608 bytes) Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder,
ifşa etmez.


Din kardeşlerinin sohbetini bozan sözlerde, tatlılık yoktur.

menekse.jpg (1231 bytes) Arkadaşının mürüvvetine güvenip de fenalık ve latifeye kalkma.

beyaz_papatya_kucuk.gif (1326 bytes) Her sevene karşı emin olma.

Sana daimi surette cefa eden seni red etmiş sayılır.

gul.gif (241 bytes) Bilmediğin adamı meth etme.

aycicek_kucuk.gif (1142 bytes) Sende bulunmayan güzelliklerle seni meth ve sena ede-
nin, öfke ve gazaba geldiği vakit sende bulunmayan fena-
lık ile seni eleştireceğinden emin ol.


gul_yagzi.jpg (1147 bytes) Arkadaşının ayıbını gizlice meydana çıkarırsan; kendi-
ne nasihat etmiş, aleni söylersen ifşa etmiş olursun.


gul_pembe.gif (1114 bytes) Kanaat, rahatlık verir.

İnsanların kadir ve meziyette yüce olanları, kendi ne-
fislerinde fazilet ve üstünlük görmeyenlerdir.


Kudretinin üstündeki işlere ve bilmedikleri ilme müda-
hale edenler, kadir ve meziyyetlerini kaybederler.


whiterose.gif (2608 bytes) Bir insan zahirde ne kadar güzel huy ve ahlâk sahibi
olursa olsun, alçak vicdanlı ve kötü ahlaklı kimseleri bil-
diği halde arkadaş edinirse ahlâksızlıkta müşterek sayılır.


İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akibetlerine
bak da mütenebbih ol.


menekse.jpg (1231 bytes) Zengin olmak için yetim ve kadınların etrafında dön-
mek zillettir.


beyaz_papatya_kucuk.gif (1326 bytes) Kendi nefslerine faydası olmayanın, sana da faydası
yoktur.


Şeriatın herhangi bir hükmünde, hiddeti gerektirecek
durum karşısında, gazap eseri göstermeyen eşşektir.


gul.gif (241 bytes) Biri bir kusurundan dolayı özür dilediği, hoşnut etmek
için elinden gelen her şeyi verdiği halde, hakkına razı olma-
yan kimse şeytandır.