**** GÜZEL SÖZLER *****


Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden
daha çok benzer.
İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur.
Açlık yıllarında ölenleri açlık öldürmez, onları alışmış
oldukları tokluk öldürür.