**** GÜZEL SÖZLER *****


Ey müslümanlar;
  sizin en hayırlınız olmadığım halde, sizi idare etmek üzere seçildim.
İyilik yaparsam bana yardım ediniz; kötülük yaparsam, beni doğrultunuz.
Doğruluk emanet, yalancılık da hiyanettir.
Sizin yanınızda zayıf olanlar, haklarını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdürler, yanınızdaki güçlüler de , onlar üzerindeki hakları alıncaya kadar yanımda güçsüzdürler.
Hangi islam toplumu Allah yolunda cihadı terkederse, Allah ona zillet ve aşağılık verir.
Hangi müslüman toplum arasında fuhuş yayılırsa, Allah onlara vereceği bela ve cezayı umumileştirir.
Allah ve rasulüne itaat ettiğim müddetçe, bana itaat edin.
Şayet ben, Allah ve rasulüne isyan edersem, artık bana itaat yoktur.
   
Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda
  olursa, işler bozulur.