*** GÜZEL SÖZLER ***


Ben müslümanım.
  Müslüman olduğum için istibdadla mücadele etmek, istibdadı kötülemek zorundayım. İslam, ferdin keyfi otoritesini tanımaz. İslam, bir sürü memurun, aldıkları maaş karşılığında, mensub oldukları zalim hükümeti ayakta tutmaya çalışmalarını tasvib etmez.
   
Tarih gösteriyor ki;
  Mahkeme salonları, savaş alanlarından sonra en korkunç zulüm sahneleridir. Savaş alanlarında nasıl ki, birçok masum kanlar dökülüyorsa, mahkeme salonlarında da nice masum insanlar idama mahkum ediliyor, öldürülüyor, zindanlarda çürütülüyorlar.