**** GÜZEL SÖZLER *****


Büyümek için büyümek,
  bir kanser hücresinin ideolojisidir.