D.Webster

* Pirincin içindeki siyahlardan değil, beyaz taşlardan korkunuz.
* Kişiye balık yemekten ziyade balık tutmasını öğretmek gerek.
*
Kapitalizmde fert, komünizmde devlet, İslam da ümmet güçlüdür.
* Musibetlerimizin iyi bir tarafı varsa oda bize gerçek dostlarımızı öğretmesidir.
*
Kanunlar elbiseler gibidir. Hizmetine girmesi istenilen kimselere uygun olmalıdır.
* Birden fazla tavşan peşinde koşan hiçbirini yakalayamaz.
*
Bizim görüşümüz yanlış ihtimali olan bir doğrudur; Bizim dışımızdakilerin
görüşü ise doğru ihtimali olan bir yanlıştır.

* Kabukta dolaşan böcek meyvanın tadını alamaz.
*
Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir.
* Kötülüğü iyilikle defet .
*
Oyunu başkalarının koyduğu kurallara göre oynarsanız,hep kaybedersiniz.
* Doğru bildiklerini bir daha düşün yanlış olabilir.
*
En kötü program bile programsızlıktan iyidir.
* Tutabileceğinden emin olmadığın şeyler için söz verme.
*
Yanlışı yapmak bir şey değildir, yanlışı unutmak kötüdür.
* Davamız hayata uymak değil hayatımızı hakka uydurmaktır.
*
Başkasının yolunda yürüyenler ayak izi bırakmazlar.
* İnsanlar arasında kendisini yeren kimse, hakikatte kendisini övmüş olur. Bu ise riya (gösteriş) alametlerindendir.
*
İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur.
* Denizin içindeki balıklar denizde meydana gelen olayları bilmezler.
*
"Doğru" ayakkabısını giyerken, "Yalan" yedi (7) köyü dolaşır.
* Kusurlarını bilmek cesaretini gösteren, kusur işlemekten kurtulur.
*
İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağırdır.
* Arkadaşlıklarda menfaatler, dostluklarda musibetler müşterektir.
*
Yalanın hakim olduğu toplumlarda doğruyu söylemek suçtur.
* İnsanın gözü sağlam da olsa, toz kalkan yerde görmez olur.
*
Bir şey yapmak isteyen yolunu bulur;bir şey yapmak istemeyen nedenini bulur.
* Allah; hürriyeti ancak onu arayanlara verir. .

miço