Seyyid Muhammed Raşid Erol

( 1930 - 1993 )

SEYYİD MUHAMMED RAŞİD

Alaeddin ÖZDENÖREN
 
       
        Ben Seyda Hazretlerini babasının şeyhine men-
sup Siıı-tte Arıncak köyünde rahmetli olan Ali Arınci
vasıtasıyla tanıdım. Çok büyük etkinliği var. Ve hala
bu etkinlik devam ediyor. Ben bizzat Adıyaman'a git-
tim. Kendilerini gördüm. Elini öpmek bize nasip oldu.
Muhakkak ki çok büyük bir insan ve ona hiç şüphe
yok. Türkiye'de çok yaygın ve kendisini seven mürid
topluluğu var. Mesela İzmit neresi Adıyaman neresi o
kadar çok seven var ki herhalde bu millete bu kadar
yardım edecek bir zat zor gelir. İnşallah gelir de. Çok
müstesna bir insan. Bunun dışında Türkiye'de alkoliz-
min büyük ölçüde önüne geçmiş bir insan Ben Sincan
trenine biniyorum. Orada satıcı çocuklar var. Hepsi
intisap etmişler, içmeyi falan bırakmışlar. Satış yapar-
ken Menzile Menzile diye bağırıyorlar; tabü millet
acaba ne diyor bu çocuklar diye soruyorlar. Böylesine
kendisini Türkiye genelinde kabul ettirmiş bir şahsiyet
Rahmana gitti. Allah gani gani rahmet eylesin.
Dualarımızı inşallah kabul buyurur ve ahirette
bizi eteği altına alırsa ne mutlu bize..