SEYDA MOLLA HASİP SEVEN
Seyda Molla Hasip SEVEN (KS)(1917-1994m)

HAYATI-ESERLERİ. Mucip SEVEN

 
-
HAYATI, İLMİ, KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN

     1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi. Dedesi Hacı Resul Efendi, eski Zok ilçesinde müstantik (sorgu hakimi) idi. Babası, ilmi ile tanınan ve aynı zamanda Zokayt'ta cumhuriyetin kuruluşu ile kapanan, Tayyarbey  Medresesinin baş müderrisi idi. Yazdığı kürtçe Akide kitabı ile tanınmaktadır. Soyca Mollazadelerle tanınırlar.

  Seyda molla Hasip, ilkokul ve Arabi ilimlerin yanısıra, farsça da olmak üzere şeri ilimleri ,babası Molla Nasreddin'den okumuştur. Seyda molla Hasip ilkokul ve Arabi ilimlerin yanısıra farsça da olmak üzere, şeri ilimleri babası Molla Nasreddin'den okumuştur. .

   Seydanın çocukluğunda Hazret (Şeyh Muhammed Diyauddin) ks. Zokayd'a gelir. Şeyh Mahmud Zokaydi ks ve babası Molla Nasreddin, büyük kalabalıklarla ona refakat/eşlik ederler. Molla Nasreddin, oğulları Hasip ve Nesip'i de, mübareğin dua etmesi için, yanında getirmişti. Hazret, Hasip'in başından tutarak dua ederken - bu oğlun inşaallah iyi bir alim olacak demiş. Sonra da Nesip'e dua edip, - Bu oğlun dünyevi işlerde zeki ve başarılı olacak, demiştir. O kalabalık halk kitlesi ile mezarlık ziyareti yapmak üzere dedesi Hacı Resul efendiyi, ki  hiç görmemiş olmasına rağmen, mezarında okumuş ve epey bir süre sonra gözünü açıp Molla Nasreddin'e dönerek - Maşaallah baban bir efendiymiş, bir de benden teveccüh talep ediyor. diye bir keramet göstermiştir.

   Ne var ki babası Molla Nasreddin, genç yaşta vefat ettikten sonra (1933 - 40 yaşında), tahsiline Zokayd Müderrisi Molla Ali, Şeyh Mahmud Zokaydi ks ve Şeyh Molla Muhyiddin Havili ks  hazretlerinin yanında devam etmiştir. Daha sonra Şeyh Muhyiddin Havili hazretlerine intisap etmiştir. Siirtli Muhammed Said Yargıç efendinin yanında ,beş yıl arab edebiyatı, kelam, fıkıh usulü, hadis, tefsir, Mantık, Meanii, Tecvid vs. gibi dersleri okuyup şeri icazet aldı.

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN

   Seyda Molla Hasip efendinin bir erkek, üç Kız kardeşi vardı. Erkek kardeşi Molla Nesib'in, ilmi ve keskin zekası ile yörede bir namı vardı. Babasının vefatı ile Molla Nesip Amerika'ya göçmüş, Nasa'da çalışmış, 15 lisan öğrenmişti. Hatta kız kardeşleri de şeri ilimlerde, ilim sahibi idiler. Babaları Molla Nasreddin ilme merakından dolayı, çocuklarını devamlı ilme teşvik etmiştir.

   O kısa ömrüne rağmen, medreseler kapandıktan sonra bir kaç kez İstanbul'a gelmiş, içinde Fransızca eğitim kitaplarının da dahil olduğu, farklı ilimlere ait epeyce kitap getirmiştir. Bazıları hala varislerinde mevcuttur. Bu nedenle Seyda molla Hasip Kürtçenin yanısıra Arapça, Farsça ve Fransızca da bilmekteydi.

   Seyda Molla Hasip Kozluk ilçesinde, zamanında yörenin en büyük medreselerinden Hıdırbey ve Şemdinağa medreselerinde ders vererek, yüzlerce Türk, Kürt ve Arap talebe yetiştirdi. Üstadın ders öğretilerinde şeri ilimlerin yanında fen, hendese ve Farsça da öğrettiği bilinmektedir.

   1952 yılında üç ay süren, Akabe limanı, kızıldeniz yoluyla, meşakkatli bir gemi yolculuğu ile, Hacca gitti.

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN

   Üstad 1956 yılında Ankara'daki imtihanı kazanıp, 1957 yılında Kozluk ilçesinde, diyanette ilk resmi görevine Vaiz olarak başladı. 1964 yılında Batman'ın Sason ilçesinde Müftü oldu. Üç yıl sonra, 1967 yılının başlarında, Mardin'in Derik ilçesi müftülüğüne tayin oldu. O günün şartlarında ilçede lise olmadığı için, 1971 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesine geçti. 1977 yılına kadar orada Müftü olarak görev yaptı. 1977 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine tayin oldu. 1982 yılında oradan emekli oldu. Ve aynı yıl Şeyh Muhyiddin hazretlerinden hilafet aldı.

   1961 yılında Adana'da, 1962 de Erzurum'da açılan 45'er günlük tekamül kursuna, 1965 yılı Ankara'da açılan Müftüler seminerine , 5 Temmuz 1974'te Bolu'da açılan Müftüler eğitimine katılıp, pekiyi derece ile belge almıştır.

   1985 yılında İstanbula yerleşti. Bu sürede elinde devam eden tercüme ettiği kitapların yazımıyla ve basımıyla uğraştı. Kısa bir süre arkadaşları molla Mehmet Şirin Doğan ve molla Abdulbari Polat ile İsmailağa Medresesinde şeri dersler verdi, Hacı Mehmet Fatma Hatun Camiinde imamlık yaptı. İstanbul'daki ikametinde, evinde ve soğanlı merkez camiinde arapça ve şeri dersler vermeye, hayatının sonuna kadar devam etmiştir. Bu sürede tebliğ cemaatinin arap tebliğcilerine de,mütercimlik yaparak destek olmuştur.

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN


    Süleymaniye kütüphanesine sıkça  gider, araştırmacılar ve kütüphane yöneticileri, onun ilmi birikiminden istifade ederlerdi. Ayrıca birtakım elyazma eserleri de ,kütüphaneye hibe etmişti.

   1989 yılında eşi ve kız kardeşi ile birlikte, talebesi Arapça Hocası Abdullah Zengin'in kafilesiyle, ikinci kez hacca gitmiştir.

   1994 yılında geçirdiği ağır bir rahatsızlıktan sonra, 6 Aralık 1994 tarihinde, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Naaşı Siirt Kurtalan cımzerk köyüne, babası Molla Nasreddin'in yanına defnedilmiştir.
 Üstadın Mahfuz, Mucip, Munip adlı üç erkek ve Üç kız olmak üzere, altı çocuğu olmuştur.

TANINMIŞ TALEBELERİ.
- Şeyh Nureddin Mutlu ks
- Şeyh Bedreddin Mutlu ks (Şeyh Maşuk Norşini ks nin oğlu)
- Muhyettin Mutlu (Eski Milletvekili - Şeyh Nurettin ve Şeyh Maşuk'un kardeşleri)
- Şeyh Molla Yahya Abbasi ks. ( Muhammed Raşit Erol ks halifesi)
- Sabri Metin ( Ankara içmeler eski müdürü)
- Doç Cüneyt Gökçe - Harran Üniversitesi
- Molla Reşit Polat ( Emekli müftü ve Zokayt eski belediye başkanı)
- Seyda Molla Reşid Taş ks. ( Şeyh Vahdettin Batmani ks halifesi)
- Halil Karakoç Hoca.
- Dr. Erdal Kaya RTE üniversitesi.
- Molla Celal Yıldız (Emekli Batman ve Mardin müftüsü)
- Fahri vaiz ve arapça öğretmeni Abdullah Zengin Hoca.
....

TERCÜME VE ESERLERİ:

1- Essavaikul Muhrika (Yakıcı Yıldırımlar) İbni Hacer El-Heytemi. Tercüme - Bedir Yayınevi.

Savaikul muhrika

https://www.dehakitabevi.com/Yakici-Yildirimlar-Ibn-Hacer-El-Heytemi-ciltli,PR-46464.html

2- Ehli Sünnetin Müdafaası - Beraatul Eşariyyin. Ebu Hamid bin Merzuk, Tercüme - Bedir Yayınevi

beraatul eşariyyin

https://www.dehakitabevi.com/urun/ehli-sunnetin-mudafasi-beratul-esariyyin-bedir-yayinlari

3- Muhtasar Ehli Sünnet Akaidi - Şeyh Tahir'ül Cezairi - Tercüme - Bedir Yayınevi

muhtasar ehli sünnet akaidi

4- Mektubat Şeyh Muhammed Ziyauddin ve Şeyh Ahmedul Haznevi - Tercüme - Seriyye Yayınevi
    Baskısı yok. https://www.nadirkitap.com/mektubat-ahmed-el-haznevi-ahmed-el-haznevi-kitap9725790.html

şahı haqzne ve Muhammed diyauddin Mektubat

5- El-Veciz İmam Gazali - Taslak basılmadı.

6- Levakihul envaril kudsiyyeti El Uhud El-Muhammediyye
İmam-ı Şarani
- Taslak basılmadı.

 
76
Molla Hasip Seven'in Şeyh Muhammed Diyaüddin (k.s) hakkında Kasidesi