ALVARLI EFE HAZRETLERİ
(
Hace Muhammet Lütfi Efendi)
Alvarlı Efe Hazretleri manevi dinamiklerimiz zümresinden, hem de en ulularındandır.
 
HAYATI
Pederleri: Muhterem Hace Hüseyin Efendi (Gedai)
Hace Hüseyin efendi Hazretleri'nin Mahdumları;
1.Muhammet Lütfi Efendi Hazretleri: Bu hazırlığı, etrafında kıyam ettiği kimsedir.
2.Hasbi Efendi:
3.Ahmet Efendi: I. Cihan Harbi’nde şehit olur.
4.Hacı Emin Efendi: I. Cihan Harbi’nde şehit olur.
5.Hace Mahmud Vehbi Efendi: Hicri 1365 Ramazan-ı Şerifin l2. Günü Hakk'ın rahmetine kavuşur.

Doğumu :
Hicri 1285 tarihinde Hasankale'ye bağlı Kındığı Köyü'nde dünyaya geldi. Babası Hace Hüseyin Efendi; yeteri kadar malumat bilinmemektedir. Validesi Seyyide Hatice Hanım'dır. Efe hazretleri ilk tahsilini muhterem pederlerinin yanında tamamlar.
Sivaslı Camiine Tayini: I3O7'de, 22 yaşında iken Hasankale'nin Sivaslı Camii’ne imam olur.
Pir-i Küfrevi Hazretleri'ni Ziyareti: l307 senesinde, muhterem pederleri ile birlikte Pir-i Küfrevi Hazretlerinin feyz dolu huzuruna çıkar. Sohbetleriyle müşerref olur. Hazreti Pir, Efe Hazretlerini halife nasb ettiğini emreder. Efe Hazretleri henüz 2I yaşındadır. DİNARKOM: Bir müddet vazife yaptığı Hasankale'den Erzurum’un Dinarkom Köyüne tayini yapılır.
Erzuruma Doğru: Efe Hazretleri kahredici Rus istilası sırasında Dinarkom'dan 16 Şubat 19I6 `da Erzurum’a taşınır. Erzurum'un istilası ise Efe Hazretlerini derinden yaralar.
Bu acılarını şu mısralar ile terennüm eder:

Kopdu bugün kıyamet
Yer yüzü al kan oldu
Görülmemiş alamet
Kardan bir tufan oldu.

Tercan Yavi: İstila görmüş baht-ı kara yurdun derdi için Tercan'ın Yavi Nahiyesine gelir. Köyde ve çevresinde kendisinin gönlüne girdiği herkesi, bu acılı istilaya karşı silahlandırır ardından Ermeni mezalimi baş gösterir.

Ermeni Katliamı: Artık zamanı gelmiştir. Ermenilerin katliama başlaması üzerine, köyden ve diğer köylerden topladığı 60 kadar çete halinde bir müfreze ile Rusların karargah deposu olan köye, taarruz eder. Erzurum’a döndüğünde ise acı manzara ile karşılaşır. Muhterem pederleri ağır yaralıdır ve ardından da vefat eder.

Hac Yolculukları: l. Haccı; l947 yılında 11 kişiyle 110 gün sürer.
2. Haccı; l949'da, 3.'sü ise I950'de yapmıştır. Bu yolculukları İstanbul'a kadar trenle, oradan Cidde'ye ise uçakla gitmiştir.
Aşk Duygusu: Efe hazretlerinin tüm şiirlerinde ve gazellerinde Allah aşkı ve Hz. Muhammet (sav) sevgisiyle yanıp tutuştuğu görülür.

Ahlakı: Efendimizin Ahlakı'dır.

Siması: Mütebessimdi. Nurani idi. Beyaza yakın buğday benizli idi ve mübarek kaşlarının arası açıktı.
Abdurrahman Efendi Anlatıyor: Efendi Hazretleri'ni görür görmez sanki, Sahabe-i Kiram bakiyesi, Sahabe-i Kiramdan kalma bir zat gibi gördüm. Mübarek şekli, şemali. Hali etvarı, kemali ve ilmi, irfanı beni tesir altına aldı. Hemen kendisiyle irtibat kurdum. Ve kendisine intisap ettim.6 ay yedek subaylığımı tamamladıktan sonra Konya'ya gittim ve duramadım. Erzurum 'a geri döndüm. Aralıksız 10 yıl orada kaldım. Zaten O ‘nun yüzüne bakanın gözleri kamaşır, sakalı göğsünde, yüzünün nurundan müteessir olurdu. Devamlı bir daha bakamazdı. Öyle kamil bir insandı.

Sohbetleri: Tevhid derslerini talim mahiyetindedir. Hadis-i şeriflerden bahseder, Peygamber sevgisini ve Sahabe sevgisini işlerdi.

Alvar Köyü: Vazifesini tekrar Hasankale'ye naklettirir. Müftülüğü kabul etmez. Alvar Köylülerinin ısrarlı talepleri üzerine o köye teşrif eder. Efe Hazretlerinin duygu ve düşüncesinin Piştiği yer Alvar Köyü'dür.
Dünyaya Değer Vermeyişi: Dünyaya karşı alakasız yaşar. 90 senelik hayatında taş taş üstüne koymamış, ev sahibi olmayı hatırlamamış, dünya metaı ve malına malik olmayı arzu etmemiştir. Gayet temiz giyerdi.

Şefkat Ve Merhameti: Pek çok misalleri hala yaşıyor. Düşkünlere ve hastalara karşı çok merhametli idi.

Sakın incitme bir canı
Yıkarsın arşı Rahman 'ı
der.
Mürüvveti: O'nun meclisi herkese açıktı. Bunalan o dergaha koşar. İfadesindeki sihir herkesi büyülerdi. Sarhoşların, O'nun huzurunda tövbekar olduklarını görürüz.

Adalet, merhamet, insaf gerektirir ehl-i imane
Mürüvvet et kıyas-ı nefs ile zulmetme insane. der.

Vefatı: 1939’a kadar o köyde kalır. Çok büyük alaka gördüğü o köyden rahatsızlığı sebebiyle ayrılır. l2 03 1956'da semamızdan bir yıldız daha kayar gökyüzü mateme bürünür. Şiddetli kış Erzurum'u beyaz kefene sarmıştır.
Tevafuka bakın ki; Pederleri ile aynı günde vefat eder. Erzurum'un kurtuluşu aynı gündür.

Allah rahmet etsin. (Amin)