PROF. DR.
ABDÜLKADİR
KARAHAN


(1913-2000m.)

biyog_akarahan.jpg (3207 bytes)
   cubuk_alislam.gif (2406 bytes)
    1913 Siverek, Urfa doğumlu.
Edebiyat doktoru, İstanbul
Üniversitesi, Yüksek Oğretmen
Okulu, ve Sorbonne
Üniversitesi'nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, Yüksek İslâm Enstitüsü ve
Kahire Ayn Şems Üniversitesi'nde
profesörlük yaptı. Özellikle eski
Türk Edebiyatı ve başta hadis
olmak üzere İslâmi İlimler alan-
larında 40'ın üzerinde eser verdi.
Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanan
çok sayıda ilmi makalelerinin yanı
sıra, Tasvir, Yeni Sabah, Hürriyet,
Milliyet, Tercüman, Güneş ve
Türkiye gazetelerinde yazılar
yazdı. M.E.B., Ilesam, Türk
Edebiyatı Vakfı, Türkoloji Enstitüsü
ve daha birçok kurum tarafından
ödüle layık görülen Karahan,
Dünya Mukayeseli Edebiyat Birliği,
Altay İlimleri Daimi Konferansı,
İkbal Akademisi'nin yanısıra
birçok milletlerarası ilmi kuru-
luşların üyesidir. Evli ve bir kız
babasıdır.

Eserlerinden bazıları
- Güneşin Doğduğu Yurt (1934)
- Fuzuli - Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti (1949, 1985, 1995, 1996),
- Nabi (1953, 1967,genişletilmiş baskı 1987),
- N ef' i (1954, 1967,genişletilmiş baskı 1986),
- İslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadis (1954),
- Dr. Muhammed İkbal ve Eserlerinden Seçmeler.(1974),
- Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri (1980/,
- Müslümanlığın Temel Bilgileri (1981),
- Türk Kültürü ve Edebiyatı (1985),
- Şirazlı Hafız ve Şiirlerinden Seçmeler (1988),
- Les Poetes Classique a L'Epoque de Soliman le Magnifique (1991).


mico_tasarım