Başörtüsü-En önemli Konu

Ekte bir gazete kupuru var. Bakin ayni konudan onlarin canı yanınca nasıl bas bas bağırıyorlar. Hukuki açıklama aşağıdadır
Nilgün.


Hukuki açıklama

KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA İSTANBUL


İLGİ A) 16 Temmuz 1982 gün ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik"
B) 22 Temmuz 1981 gün ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık ve Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik"
C) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikle (RG.2S/10/1987,sy.l7849)
D) Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetine İlişkin Yönetmelikteki (RG. 7/12/1981,sy.17573) Ekte bulunan gazete küpüründe de görüldüğü gibi, olayın vukua geldiği tarihte: Nalan EREN, İstanbul ili Kadıköy ilçesine bağlı Mehmed Beyazid Lisesinde Müdür Muavini olarak görev yapmakta iken aşağıdaki suçları işlemiştir:
1. Cumhuriyet gazetesine açık beyanda bulunmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sarih olarak memurların basına açıklama yapmaları yada beyanat vermeleri yasaktır.
2. Nalan Eren, Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında yürürlüğe konmuş bulunan İlgi A, B, C ve D’de belirtilen Bakanlar Kurulu Kararlarının ve yönetmeliklerin uygulamamış ve uygulanmasını görevini kötüye kullanarak engellemiştir.
3. Bu yönetmelik ve kanunları uygulayan devlet memurunu basın yolu ile açık şekilde hedef göstererek tahrik ve tahrip etmeye çalışmıştır. Haklarında gerekli kanuni takibatın yapılmasını saygılarımla arz ediyorum.


.

mico_tasarım