MUAMMER TURAN

BULMACA;


bulmaca_rs1.jpg (16554 bytes)
SOLDAN SAĞA

1- Şu anda işgalde olan İslam coğrafyası. İlmi yüksek mevkide olan, çok bilgili.

2- Telefon alıcı ve nakledicisi. Parça, dilim. Ağız (Ar.).

3- Yaya, piyade. Türk Malı’nın kısaltılması. Sığınma.

4- Benlik. Tersi, kesin.

5- Acı ünlemi. Ehram, piramit. Tersi, bağlı olduğu şeye göre değişen, göreceli.

6- Ruh göçü, tenasüh. Tersi, bir rüzgar.

7- Bir müzik aleti. Büyük bir haram.

8- Olumsuzluk ön eki. Liselerde bir ders adı. Tasa, keder.

9- Bir tarafa doğru eğilme. Tersi, matbaalarda dizilmiş yazıların konulduğu kap, tekne. Bir soru eki.

10- Afrika’yı Asya’dan ayıran nehir. Uyanıklık, uyanık olma hali.

11- Bir besin. Yüce. Tersi, esas, temel.

12- Bir spor dalında sporcu. Baş, lider olma hali.

13- Liranın sessizleri. Hayvanı iğdiş etme. Şimdi.

14- Arapça adil’in çoğulu. Derece, mertebe. Bir nota.

15- Resim. Filistinlilerin şanlı direnişin adı.YUKARIDAN AŞAĞIYA

1- Masonluk cemiyeti, dünya yahudiliğinin beyni olan teşkilat. Mason yahudilerin son zaman yerle bir ettiği bir Müslüman şehri.

2- Tersi, kardeş. Hırsız. Düzenli askeri birlik.

3- Diyarbakır’ın bir ilçesi. Miligramın kısaltılmışı. Eleme aleti. Tabii olmayan yumru.

4- Müsaade, ruhsat. Bir nida. Tersi, ezelde ruhların Allah’la ahitleşmesi.

5- Filistin’i fetheden büyük komutanın ismi. Arkanın zıddı.

6- Tersi, bir nehir. Yabancı. Tersi, bir Güney Amerika devleti.

7- Satın alma. Vilayet. Mavi.

8- Tersi, Üsame bin Zeyd’in annesinin adının ikinci kısmı. Hz. Osman’ın lakabı.

9- Emin olma hali, güvenlik. Bir besin.

10- Söz verme, anlaşma. Çözümlemeli.

11- Kıymetli bir taş. Tersi, vurmalı sazlar grubu. Bağışlama.

12- Bir hastalık. Tahıl, yağda pişmiş sebze yemeği.

13- Farsça güneş. Engel, perde.

14- Gerçek olmayan. Sazın kalın teli. Merdiven, basamak.

15- Mekanlar (çoğul). Tersi, dergimizin isminin ikinci kısmı. Olumsuzluk ön eki.
http://www.ilkadimdergisi.com/166/bulmaca.htm adresinden alınmıştır.