BULMACA - Akit Gazetesinden

Bekir OFLAZ-Akit -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Solda Sağa:  1- Allah'ın (c.c.) zâti sıfatlarından -Bilginin izâfi olduğunu ve insan aklının mutlak idrak edemeyeceği görüşünü savunan akım. 2- Geminin ters-yüz olması. 3- Kulakla duyulan şeylerin tamamı - Bilinmeyen tarihlerin başına konur - Ilaç, çare - Bir nota. 4- Dudakta meydana gelen bir çeşit hastalık - Yardım, lütuf, ihsan. 5- Ro-ta'nın sessizleri - Sinirlilik, asâbî mizaçlılık. b- Hikâyeler. 7- Hareketle ilgili, hareket temelli - Neon'un simgesi. 8- Alınyazısı - Bir işte eski olma. 9- Mânâya ait, mânâyla ilgili -Ced, dede. 10- Namaza çağrı - Bir erkek ismi.

Yukarıdan Aşağı: 1- AIlah'ın (c.c.) sübûti sıfatlarından - De-mirin simgesi. 2- Cisimlerin sürtünmesi sırasında çekme kuweti olarak beliren enerji. 3- Küçük çükür kap -(Tersi) Korkusuzluk, emniyet. 4- Eski dilde su - Lâle konulan kap. 5- Büro, yazıhane - İnsan vücudunun dış kısm.ı. 6- Büyük, kocaman - Ölüm veya kıyametten sonraki ebedî hayat. 7-Güney Afrika plakası - Bazı kümes hayvanlarının başlarında bulunan kırmızı renkli deri uzantısı - Kısaca voltamper. 8- Kedi köpek yavrusu Bir toprak cinsi. 9- İçine maya katılmış olan, mayalanmış. 10- Halk dilinde kövpek - Daha iyi, üstün, yeğ - İslâmî alfabede bir harf. 11- Metinlik; dayanıklılık, sağlamlık. 12- Seçkin, güzide, mümtaz - Değme, dokunma.