* ŞİFALI BİTKİLER -  Atkuyruğu
     Dr. Adil ASIMGİL

Bitkiler_Ana Menü

bitki_atkuyruğuDiğer İsimleri: Tilki kuyruğu, Zemberekotu, Beygirkuyruğu..

Latince Adı:
Equisetum Arvense

Bitki:
1 metreye kadar yükselebilen, çiçeksiz otsu bitkilerdir.

Yetiştiği Yerler:

Rutubetli ve kumluk yerlerde su kenarları, sulak, çayırlar ve orman açıklıklarında bulunur.
Tarih öncesi bitkilerden olabileceği dü-
şünülmektedir.

Tarihçe:
Kaliforniya kızılderilileri
atkuyruğunu derideki kesiklerin iyileş-
tirilmesinde ve saçları besleyici olarak
kullanıyordu.

Kullanılışı:
At kuyruğunun topra-
küstü kısımları bahar ve yaz aylarında
toplanarak gölgede kurutulur ve suyla
kaynatılarak içilir.
İçindeki Maddeler: Saponin, ta-
nen, reçine, acı madde topluca equ-
isetin denilen alkaloidleri ve silicic asid
içerir.

Tıbbî Etkiler
:
Silicic asidin genel
olarak vücudun direncini mikroplara
karşı arttırdığı ileri sürülür. Bunun ka-
nıtı olarak da, at kuyruğu iIe hazırla-
nan ilaçlar alındıktan sonra kandaki
akyuvarların geçici olarak yükselmesi
gösterilir. Bu etkisi için tüberküloz ilaç-
ları bulunmadan önce, geniş olarak
verem tedavisinde kullanılmıştır. Yine
silicic asidin akciğer yaralanmalarında
iyileştirici etkisi olması da bu kullanım-
da etkili olmuştur.

At kuyruğunun en önemli etkisi ge-
nel metabolizmayı ve bağ dokusu di-
rencini arttırmasıdır. Bu sayede ek-
lemlerin romatizmal hastalıklarında,
eski kırık kemik ağrılarında, hanımlar-
da üreme organları kaynaklı, mikrobik
hastalıklara bağlı olmayan ağrılarda
kullanılabilir. Bu etkiler, taze at kuyru-

Bitkiler_Ana Menü
mico_tasarım