* ŞİFALI BİTKİLER -  Ardıç
     Dr. Adil ASIMGİL

Bitkiler_Ana Menü

bitki_ArDIÇ
Diğer İsimleri
: ..

Latince Adı: Juniperus Communis.

Bitki:
Nisan-Mayıs aylarında çiçek açan, 1-9 m yüksekliğinde, kışın yap-
rağını dökmeyen ve siyahımsı mor yuvarlak meyvaları olan bir bitkidir...

Yetiştiği Yerler: Orta Avrupa'da
Almanya, Macaristan ve Fransa'da
yurdumuzda ise Trakya, Ege ve Akde-
niz bölgelerinde bol miktarda Ardıç
ağacı mevcuttur..

Tarihçe: .Ortaçağda her derde de-
va olarak bilinen ardıç meyvası yendi-
ğinde idrar menekşe kokusu aldığın-
dan eskiden Romalı kadınlar tarafın-
dan çok kullanılırdı. Yine bu çağlarda
cadılardan korunmak maksadıyla yaz-
lık evlerin önlerine dikilmiştir. Yine ay-
nı inanışa göre cadı ardıç yapraklarını
saymayı başarırsa eve girebiliyordu.
Bunu önlemek için elden geldiğince
çok ardıç ekilirdi..
Kullanılışı: Ardıç meyvaları sonba-
harda siyahımsı mor renklerini aldıkla-
rı zaman toplanır ve tel elekler üzerin-
de kurtulur. Bu şekilde yenebileceği gi-
bi, toz haline getirilip suyla karıştırıla-
rak bir eriyik halinde de içilebilir. Ardıç-
ta uçucu yağ bulunduğundan asla su-
da kaynatılmamalıdır.
Ardıç katranı elde etmek için bitki-
nin yaşlı dalları gövdesi ve kökleri ke-
silerek, yarı yarıya toprak içinde bir
testi içinde yakılır. Elde edilen sulu
yağ dinlendirilerek katran dipten alınır...

İçindeki Maddeler
: Organik asitler,
reçine, acı madde, uçucu yağ, glikoz
sakkaroz ve juniperin mevcuttur. Uçu-
cu yağ antiseptik ve kuvvetli idrar sök-
türücüdür..

Tıbbî Etkiler
: İdrar söktürücü ve
terletici özelliği sebebi iIe soğuk algın-
lığı, kalp yetmezliği gibi hastalıklarda
kullanılabilir. Romatizmal hastalıklar-
da, burkulma ve çarpma gibi kazalar-
da ağrı kesici ve hareket kabiliyetini
arttırıcıdır. Zaten ardıçın temel kulla-
nım alanı da bu tip hastalıklardır. Kro-
nik romatizmalarda, gut hastalığında
çeşitli kas ağrılarında oldukça faydalı-
dır. Bunun için toz haline getirilmiş ku-
ru ardıç meyvalarından 20 gram 1 lt
suda eritilerek günde 3 bardak içilir.
Konsantre ardıç suyu soğukalgınlı-
ğı veya anjine yakalanmış çocuklara
destek tedavisi olarak günde 3 kez bir
çay kaşığı olarak verilir.
Dahilen yüksek miktarlarda uzun
süre kullanılırsa böbrekleri tahriş eder
ve idrarda kanamaya sebep olur. 6
haftadan fazla ve böbrek hastalığı
olanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca ha-
milelerde de düşüğe yol açabileceği
için uygun değildir. Çünkü rahim kas-
larının kasılmasını uyarır.
Ayrıca nefes kokularını yok eder.
Meyvaları C vitamini bakımından
zengin olması sebebiyle, dişetlerini ar-
dıç meyvalarıyla ovmak onları güçlen-
direcektir.
Antiseptik özelliği sebebiyle de ha-
ricen deri hastalıklarında da uygulana-
bilir. Aromaterapistler selülitlerde ar-
dıçtan faydalanmaktadır.
Diğer bir tür olan kara ardıç yapra-
ğının adet söktürücü, çocuk düşürücü
ve idrar arttırıcı etkileri bilinmektedir.
Çünkü rahim ve idrar yolları kaslarını
büzmektedir. Karaardıç, kurutulmuş
yapraklarından günde 0,5 gr. içilir.
Yine ardıçın özel bir türünden elde
edilen ardıç katranı uyuz ve egzema
gibi bazı diğer deri hastalıklarında ha-
ricen tüketilir. Ayrıca deride hafif tahriş
yaptığından romatizmal hastalıklarda
da merhem olarak kullanılabilir..

Bitkiler_Ana Menü
mico_tasarım