* ŞİFALI BİTKİLER -  Akdiken
     Dr. Adil ASIMGİL

Bitkiler_Ana Menü

bitki_akdikenDiğer İsimleri: Geyikdikeni.

Latince Adı: Rhamnus Cathartica.

Bitki: Mayıs-Haziran aylarında sarı-yeşil renkli, küçük çiçekler açan, 4-5 metrelik dikenli bir ağaçtır. BezeIye büyüklüğünde, morumsu-siyah meyvaları vardır. Meyvalar biraz mayhoş ,acı lezzetlidir.

Yetiştiği Yerler:

Akdiken genel 0Iarak bütün Avrupa'da yetişmektedir.
Ormanlarda ağaç aralarında veya çalılıklarda rastlanır. Nemli ortamları sever. Yurdumuzda da Kuzey Anadolu dağlarında rastlanıldığı bilinmektedir.

Tarihçe: ..

Kullanılışı: Eylül ve Ekim ayları-
arasında olgunlaşan meyvalar ağaç-
lardan toplandıktan sonra sıkılarak el-
de edilen usare şeker ile karıştırılarak
şurup yapılır. Diğer bir kullanım şekli
de meyvaları kurutup toz haline getire-
rek öylece kullanmak veya suyla kay-
natıp içmektir.
İçindeki Maddeler: Akdiken mey-
vası şekerler, organik asitler, yağ,
rhamnoxanthin ve locain isimli sarı
renk maddeleri, rhamno-emaodin,
emodin ve crysophanol isimli antraki-
non türevleri denilen kimyasalları taşır.
Ayrıca flavon glikozitleri de içerir.

Tıbbî Etkiler
: Antrakinon türevleri
kalın barsakta su emilimini engelleye-
rek, dışkıyı yumuşatır. Müshil bir etki-
ye sahiptir. 20 adet taze meyve şiddet-
li ishale yol açar. Akdiken müshil ola-
rak kullanılması esnasında genellikle
hafif bir bulantı ve karın ağrısına yol
açar. Bazen bu etkiler şiddetli de ola-
bileceğinden günümüzde pek kullanıl-
mamaktadır. Kurutulmuş meyvalar toz
haline getirilir. Sabah akşam 2'şer
gram yutulur.
Flavon glikozitleri de akdikene idrar
arttırıcı özellik kazandırır.
Yaprakların ezilip kanamalı yarala-
ra uygulanması ile kanama azalır. Ay-
nı şekildeki uygulama siğiller içinde
yapılabilir.
Meyvelerinin suyu da siğil tedavisi
için ve derideki kaşınmalara karşı
tüketilir.
.

Bitkiler_Ana Menü
mico_tasarım