* ŞİFALI BİTKİLER -      Adamotu
     Dr. Adil ASIMGİL

Bitkiler_Ana Menü

bitki_adamotu.jpg (5687 bytes)Diğer İsimleri: Abdüsselamotu, Ademotu, İnsanotu..

Latince Adı: Mandragora Officinarum..

Bitki: Adamotu morumsu çiçekleri olan, toprak üstünde yapraklı, kazık köklü, geniş kahverengi renkli, bazen 1 bazen 3 parçalı köklere sahip, koyu yeşil yapraklı ve küçük kırmızı bir elma gibi meyvaları olan bir bitkidir.

Yetiştiği Yerler:

Akdeniz ülkelerinde, yurdumuzda da Ege ve Güney Anadolu'da kaya dipleri, boş sahalar ve ekilmemiş tarlalarda bulunur..

Tarihçe: Adamotu zehirli, hayallere sebep olan bu yüzden Mısır uygarlığından beri çeşitli mistik olaylarda kullanılan bir bitkidir. Meyveleri ünlü genç firavun Tutankamonun mezarında bulunmuştur.


İngiltere'de 8. Henri zamanında insana benzeyen kökleri yüzünden, başarı getirdiğine inanılırdı. Ortaçağ'da Avrupa'da büyücülerin en çok başvurduğu bitkilerden biri haline gelmiştir..

Kullanılışı: Adamotunun kullanılan
kısmı bitkiye adını veren köklerdir. Bit-
kiye adamotu denmesinin sebebi kö-
künün az çok bir insan heykeline ben-
zemesidir. Kökler sonbaharda toprak-
tan çıkarılır ve güneşte kurutulur. Da-
ha sonra kuruyan kök kazınarak toz
haline getirilir. Bu toz suyla karıştırılıp
içilebileceği gibi merhem şeklinde hari-
cen de sürülebilir.


İçindeki Maddeler
: Skopolamin,
hyoscyamin, atropin gibi alkaloidler
içermektedir..

Tıbbî Etkiler
: Adamotu kökü cinsel
isteği arttırıcı, bitkinliği yok edici, ağrı
kesici, spazm çözücü ve uyuşturucu
etkilere sahiptir. Ayrıca kuvvetli bir
kusturucu ve ishal yapıcıdır. 20'şer mi-
ligram toz halinde, günde 3 kez içilir.
Taze yapraklarından elde edilen öz
veya kuru yapraklarının tozu balmumu
ile karıştırılarak elde edilen merhem
egzamalarda kullanılabilir.
Çok eski inanışlara göre hasta şah-
sin vücudunda neresi ağrıyorsa, insa-
na benzeyen kökün o kısmını kullanı-
lırsa şifa bulur. Bu olay en azından
psikolojik olarak tedaviye destek sağ-
lar.

Bitkiler_Ana Menü
mico_tasarım