lafzatullah    ESMA_UL HÜSNA lafzatullah
nokta_ys.gif (1653 bytes) SONUÇ nokta_ys.gif (1653 bytes)
nokta_ys.gif (1653 bytes)Mahmut Toptaşnokta_ys.gif (1653 bytes)

“Gül” ve “Bal” üçer harften meydana gelir. Bu üç harf bize “gül”ü ve “bal”ı hayal ettirir ama “gül” demekle koku alamayız, “bal” demekle ağzımızı tatlandıramayız.

Rabbimizin güzel isimleri harflerden oluşur. O isimler bize Allah’ı hatırlatır. Asıl olan ise “Allah’ın ahlakıyla-koyduğu kurallara göre ahlaklanmaktır”

Yani el-Esma-ül-Hüsna’ nın bizdeki tecellisidir. Tecelli olunca kötülüklerden tahliye meydana gelir. Kötülüklerden tahliye olunca içte ve dışta tahliye/süslenme meydana gelir.

Şerhini yaptığımız Tirmizi hadisinde geçen el-Esma-ül-Hüsna Kur’an-ı Kerim’de 3787 defa tekrarlanmakta. Kur’an’da geçip de Tirmizi hadisinde geçmeyen el-Esma-ül-Hüsna da 1055 defa tekrarlanmaktadır.

Rabbimizi işaret eden, O, Ona, Onu, Ondan, Sen, Seni, Sana, Senden, Senin için zamirleri bu sayıya dahil değildir.

Kur’an-ı Kerim’i okuyan bir mü’min zamirler hariç el-Esma-ül-hüsna ile Rabbini 4842 defa zikretmekte. Kur’an’da Firavun’un adı 74 defa geçmekte. Biz tebliğimizi yaparken 4842 defa Rabbimizi, Onun kitabını tanıtacağız, Rasulünün yolunu göstereceğiz. Bu arada kendini ilah yerine koyanları ve onun ardından gidenleri 74 defa uyaracağız. Kısaca Rahmanı anlatacağız, Şeytanı değil. Her gün şeytan taşlamayı bırakacağız.

Rabbinin kitabını çokça okuyan, Allah’ın ahlakıyla ahlaklananlarda şunlar tecelli etmeli:

* Allah’ı sevdiği için Onun yarattıklarını da sever. Sevince onu korur.

* Denetim ve gözetimi altındakileri korur.

* İç, dış ve çevre temizliğine önem verir.

* Güvenir. Güven verir.

* Tabiatı da, şeriatı da korur.

* Alçalmaz, aşağılamaz, alçalanı yükseltir.

* İşini sağlam, güzel, faydalı yapar.

* Sır saklar. Ayıpları örter.

* Zalimlerin korkusu, mazlumların ümidi olur.

* Çalışır. Rızık endişesi taşımaz.

* Gözünü açar. Gözler ve gönüller açar.

* Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen olur.

* Taşı gediğine kor. Herkesi durumuna göre değerlendirir.

* Malıyla değil, haliyle yücelir.

* Her sözü duyar en güzeline uyar.

* Hain gözlerle bakmaz. Gözetildiğini bilir.

* Allah’ın adalet terazisinden başka terazi kullanmaz.

* İnceliğe, nezakete önem verir.

* Yumuşak huylu, tatlı dilli, güler yüzlü, geniş, yanık ve yazık yürekli olur.

* Her şeyden haberdar olur. Kötü haberleri yaymaz, ilgilisine bildirir.

* Büyük alim, büyük komutan, büyük sanatkar olmaya çalışır.

* Vermeyene verir, gelmeyene gider.

* Mü’minin önüne kimseyi geçirmez.

* Göz ve gönlünde Allah’ı büyütür, düşmanlarını küçültür.

* Kendini, ailesini ve insanlık ailesini şirkten, kötülüklerden korur.

* Gönlünü imanla, midesini helak rızıkla doyurur.

* Hesaba çekileceğini bilir. Zalimlere hesap sorar. Düşmanın çokluğundan korkmaz “Hasbunallah” der ve yürür.

* Cömert olur.

* Gözetildiğini bilir. Dostlarını gözetir. Düşmanlarını gözetim altında tutar.

* Davete icabet eder. İsteyeni boş çevirmez.

* Sever. Sevdiğini bildirir.

* Edebini ve edebiyatını yüceltir.

* Ahiretteki dirilişten önce dirilir ve diriltir.

* Çağının şahidi olur. “Şehadet” getirir.

* Hakkı sever. Hakkı hak sahibine verir.

* Vekil olunca ihanet etmez. Çalışır. Tevekkülden ayrılmaz.

* Güçlü olur. Allah’ın üstüne güç tanımaz. Doğru yolda geri adım atmaz. Yumuşak davranır.

* Hakiki dost olarak Allah’ı bilir.

* Öveceğiyle, yereceğini bilir.

* İstatistiğe önem verir.

* İcada önem verir.

* Eskimeyen güzelleri yaşatır.

* Topluma zararlı olanları ıslah edemezse ağrı veren çürük diş gibi çıkarır atar.

* Güzelliklerini görür vecde gelir. Fakirleri, garipleri, mazlumları bulur. Onların gönlünde Rabbin rızasını arar.

* Yolcunun yoldaşı, gariplerin arkadaşı, hastaların ilacı olur.

* İhtiyacını Allah’a arz eder. İhtiyaç sahiplerini geri çevirmez.

* Gücünün farkında olur. Kullanmasını bilir.

* Hayırlı işlerde en önde olur.

* Kimi öne geçireceğini, kimi geriye bırakacağını iyi bilir.

* Kendisi değil, yaptığı iyilikleri ve eserleri görünür.

* Hem nimet, hem hizmet verir.

* Mazlumların intikamını zalimlerden alır.

* Afvedici olur.

* Haliyle yücelirken, malıyla ihtiyaç sahiplerine yakın olur.

* Adil olur. Dostlarının suçunu savunmaz ama cezalarını paylaşır.

* Birleştirici olur, ayırıcı olmaz. Ara bulucu olur, ara bozucu olmaz.

* Daha çok sadaka ve zekat vermek için zengin olur. Gönül zengini olur. Çevresini de zengin eder .

* Zarar verenleri zararsız hale getirir.

* Elinden ve dilinden insanlar, hayvanlar ve her şey fayda görür.

* Aydın olur. Aydınlatır.

* Tehdit etmez, teklif getirir, yol gösterir.

* İki dünyasına yarayacak kalıcı sözler, kalıcı işler yapar.

* Doğruluktan ayrılmaz. Doğru ve sağlam yoldan yürür.

* Ölünce temiz bir isim, helal kazanç bırakır.

* Bütün bunları başarırken azmini, iradesini sabır taşında bileğiler ve sabırla yürür.

El-Esma-ül-Hüsna şerhi ve bendeki tecellisi şimdilik burada sona erdi. İnşallah yakın zamanda kitaplaşır.
Mahmut Toptaş
Ana Sayfa