lafzatullah    ESMA_UL HÜSNA lafzatullah
nokta_ys.gif (1653 bytes) EL-HAKİM nokta_ys.gif (1653 bytes)
nokta_ys.gif (1653 bytes) hakim nokta_ys.gif (1653 bytes)


“Hükmeden, işleri sağlam ve hikmetli olan” manasına gelen el-Hakim ismi cemili Kur’anı kerimde 91 defa geçmekte.

Kur’anı Hakim, Allah kelamı olması nedeniyle lafzı manası gayet muhkem=sağlam, emir ve yasakları hikmetli olduğundan Kur’anı Hakim, zikri hakim, Kitabı Hakim olarak isimlendirilmiştir. (Yasin 2, Ali İmran 58, Yunus 1, Lokman 2)

Hakim olan Rabbimizin yarattığı her şey hikmetlidir. Boş, gayesiz, faydasız bir şey yaratmamıştır.

Yarattığı en küçük zerreden en büyüğüne kadar sağlam ve güzel yaratmıştır. Yarattığı her şeyde sağlamlık, güzellik ve faydalılık hedeflenmiştir. Kur’anı Hakimin 1400 yıllık zaman içinde içine bir tek harf sokulamamış, bir tek harf çekilememiştir.

Bir atomun sağlamlığı, estetiği ve faydalılığı günümüzde yeni anlaşıldı. Halbuki Hakim olan Allah onu binlerce yıl önce yaratmıştı.

Hakime iman eden bir mü’min yaratılan her şeyin bir hikmete binaen yaratıldığını bilir ve hiçbir şeyi israf ve imha etmez.

Yaptığı her şeyin sağlam, estetik ve faydalı olmasına dikkat eder.

Ana Sayfa