lafzatullah_beyaz.gif (2276 bytes)    esma_bsl.jpg (7690 bytes) lafzatullah_beyaz.gif (2276 bytes)
nokta_ys.gif (1653 bytes) EL-HABİR -nokta_ys.gif (1653 bytes)
nokta_ys.gif (1653 bytes) khabir.gif (1115 bytes) nokta_ys.gif (1653 bytes)


“Her şeyden haberdar olan” anlamına gelen “el-Habir” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de 45 defa geçmektedir.

“Ey iman edenler, Allah’dan sakının. Herkes yarına ne sakladığına bir baksın. Allah’dan sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır” (Haşr 18)

Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, kazandıklarımızı, kaybettiklerimizi, dostlarımızı, düşmanlarımızı, toprağın derinliklerinde çatlayan her daneyi ve çekirdeği, açan her çiçeği, yağan her damlayı bilen, gören, işiten ve haberdar olan Rabbe iman ediyoruz.

Karanlık gecede, kara taşın üzerinde, kara karıncanın hareketini gören, ayak sesini işiten, karıncanın içinden geçenlerden haberdar olan Allah’a iman eden kullarından bir kısmı da dünyanın neresinde dostlar var, düşmanlar var, dostların maddi manevi gücü, düşmanların gücü nedir? Kim nerede ne yapıyor, ne üretiyor, dünyanın neresine, ne kadar yağmur yağar, nerede hangi tür çiçek açar? Haberdar olmalıdır.

Ana Sayfa