lafzatullah    Esma_ul Husna Esma_ul Husna
nokta_ys.gif (1653 bytes) EL-BARİ nokta_ys.gif (1653 bytes)
nokta_ys.gif (1653 bytes) bari nokta_ys.gif (1653 bytes)


  Düzelten, iyi eden, güzel yapan manalarına gelen el-Bari ismi Kur’an’ı Kerim’de üç defa geçmekte. (Haşr 24, Bakara 54)

El-Halik= Yaratan manasınadır. el-Bari de düzelten manasınadır. Topraktan insanı yaratan Halik, o insanı el, kol, yüz, göz halinde düzelten Bari dir.

Ana Sayfa