lafzatullah_beyaz.gif (2276 bytes)    esma_bsl.jpg (7690 bytes) lafzatullah_beyaz.gif (2276 bytes)
nokta_ys.gif (1653 bytes) EL-AZİZ -nokta_ys.gif (1653 bytes)
nokta_ys.gif (1653 bytes) eh_aziz nokta_ys.gif (1653 bytes)


ÜSTÜN, DEĞERLİ, GÜÇLÜ VE EŞSİZ manalarına gelen el-Aziz ismi Kur’anı kerimde 90 defa geçmektedir.

Kur’anı Allah kelamı olması nedeniyle Fussilet 41 de el-Aziz kelimesi Kur’anın sıfatı olarak gelmiştir.

Yusuf suresinde Mısır yöneticilerine de Aziz ismi kullanılmıştır. Tevbe 128 de Peygamber efendimizin sıfatı olarak Aziz kelimesi kullanılmış.

Rabbimiz: “Kim izzet isterse bilsin ki izzetin tamamı Allah’a aittir” buyurur.

(Fatır 10) Münafikun suresi 8 inci ayette ise: “İzzet, Allah’a, Rasulüne ve Mü’minlere aittir” buyurur.

Aziz olan Allah’a gönül veren kişi izzet bulur. Allah’ın yükselttiğini kimse alçaltamaz. Allah’ın alçalttığını kimse yükseltemez.

Kalbde Hak büyüdükçe halk=dünya küçülür. Dünya küçülünce kişinin kimliği de büyür.

Sevgili Peygamberimiz: “Kim bir zengine zenginliği nedeniyle tevazu gösterirse dininin üçte ikisi gider” buyurmuş.

(Kuşeyri, et-Tahbir s:32. Hadisi Beyhakinin rivayet ettiğini Keşf-ül hafa haber verir) Kişinin kimliğini kalbi, bedeni, ve dili oluşturur. Bedeni ve diliyle alçalırsa üçte ikisi gider. Kalbiyle de alçalırsa hepsi gider. Allah korusun.

Ana Sayfa